Tin tức

Cục Thuế: Quán triệt, triển khai Quy định số 179-QĐ/TW và Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị

16/06/2019 17:00
Ngày 14/6, Cục Thuế tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/2/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ và Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, phó bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế cùng toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hòa Bình.
Đồng chí Đoàn Văn Thu, TUV, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, quán triệt những nội dung cơ bản của các Quy định số 179-QĐ/TW và Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quán triệt, triển khai các Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/2/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Quy định gồm 4 chương, 17 điều. Quy định này nhằm đánh giá đúng công tác cán bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định, góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nạn chạy chức, chạy quyền, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... Quy định số 179-QĐ/TW được ban hành thay thế Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 58-QĐ/TW, ngày 7/5/2007 của Bộ Chính trị;

Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Quy định này quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Quy định áp dụng đối với những người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp ủy cấp huyện, cấp ủy cấp xã; người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo là người dân, cán bộ, đảng viên, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan...

Qua hội nghị này đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc tiếp thu, quán triệt các quy định. Tiếp thu đầy đủ các nội dung của hội nghị để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy định tại Chi bộ, đơn vi công tác./.

                                            

Văn Hồng Quý - Cục Thuế Hòa Bình