Tin tức

Thông tin các doanh nghiệp tỉnh nợ tiền thuế

26/08/2018 17:00

Ngày 23/8/2018, Cục thuế tỉnh Hòa Bình có Công văn số 3575/CT-QLN Công khai thông tin doanh nghiệp nợ tiền thuế như sau:

 

Cục Thuế Hòa Bình tổng hợp danh sách đến thời điểm 31/7/2018 các doanh nghiệp nợ tiền thuế kéo dài không nộp thuế đúng thời hạn và cơ quan thuế đang áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế.

Tổng số có 23 doanh nghiệp, số tiền nợ thuế là 134.821.951.434 đồng./.

(có danh sách 23 doanh nghiệp kèm theo)

 

Duy Văn - Sở TT&TT