Tin tức

Tập huấn kỹ năng tuyền truyền, hỗ trợ người nộp thuế cho công chức thuế

19/06/2018 17:00
Nhằm nâng cao kỹ năng tuyên truyền, hỗ trợ chính sách pháp luật thuế cho công chức thuế.
Đ/c Đinh Quốc Tiến – Trưởng phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế phát biểu khai mạc hội nghị

 Ngày 19/6/2018, Cục thuế Hoà Bình tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế cho công chức thuế hiện đang công tác tại bộ phận tuyền truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại các Chi cục thuế huyện, thành phố trên toàn tỉnh.

Tại hội nghị các học viên được tiếp thu các kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên sâu về công tác tuyên truyền, hỗ trợ chính sách pháp luật thuế cho người nộp thuế theo Quyết định số 2597/QĐ-TCT ngày 30/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. cụ thể: Quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; Quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa; Kỹ năng lắng nghe và giao tiếp phục vụ công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và kỹ năng tổ chức sự kiện.

Qua lớp học này, đề nghi các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế cho người nộp thuế; tăng cường tọa đàm, đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của NNT trong quá trình thực hiện pháp luật thuế. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền hỗ trợ ở tất cả các khâu, các bộ phận dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng theo hướng hiện đại phù hợp với sự phát triển để NNT biết, hiểu và đồng thuận thực hiện đúng chính sách pháp luật thuế. Trong đó, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan thông tin báo chí...

Cục Thuế tỉnh chủ động thực hiện khảo sát, phân loại nhu cầu của từng nhóm NNT nhằm áp dụng các hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực và hiệu quả, phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý thuế; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và các huyện, thành phố trong việc nắm bắt thông tin tại các đơn vị để đa dạng hóa nguồn tin và kịp thời nắm bắt, xử lý thông tin liên quan đến NNT. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền nhằm hỗ trợ tối đa cho NNT ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực giúp NNT nắm bắt đầy đủ, kịp thời các chính sách thuế mới... Song song với công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật mới về thuế, Cục Thuế tỉnh cũng tiến hành công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền sử dụng đất nhằm tạo sự công bằng và bình đẳng trong việc chấp hành chính sách thuế của cộng đồng doanh nghiệp./.

                                                            

Văn Hồng Quý - Cục thuế Hòa Bình