Liên kết Website
Văn bản mới

Quyết định về việc giao đất cho Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình để thực hiện dự án Mở rộng khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo giai đoạn 2

Kế hoạch Tổ chức các sự kiện quốc gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định về việc Phê duyệt đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh HB giai đoạn 2016-2020

Quyết định về việc BAn hành quy chế phối hợp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực đầu tư dự án trong khu công nghiệp

Quyết định về việc thu hồi dất để thực hiện dự án Trại chăn nuôi gà bố mẹ và vịt bố mẹ tại xóm Đội 2, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy do chi nhánh Công ty Cổ phần Thương Mại Bảo An làm chủ đầu tư

Thông báo về việc Công bố công khai Quy hoạch phát triển vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thông báo Công bố công khai Quy hoạch phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định về việc thu hồi đất tại thôn Tân Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất lắp ráp thiết bị điện

Quyết định về việc giao đất cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình tại xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình