Liên kết Website
Văn bản mới

Công điện khẩn Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình điện

Quyết định về việc thu hồi đất và cho Công ty TNHH Tiến Anh Hòa Bình thuê đất để quản lý, khai thác và sử dụng công trình Cảng du lịch Thung Nai tại xã Thung Nai, huyện Cao Phong

Quyết định về việc chấm dứt thực hiện Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất và cho Quỹ tín dụng nhân dân liên phường Phương Lâm - Đồng Tiến thuê xây dựng trụ sở làm việc

Quyết định về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Quyết định về việc đính chính Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Kế hoạch tổ chức Hội thi "Cán bộ, công chức, viên chức các huyện, thành phố với công cuộc cải cách hành chính" tỉnh Hòa Bình, lần thứ IV, năm 2017

Quyết định về việc giao đất (đợt 1) cho Công ty Cổ phần Bất động sản PVSD - Sao Vàng thực hiện dự án Khu dân cứ số 7, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình

Quyết định về việc thu hồi đất và Hợp tác xã Nông nghiệp, Dịch vụ, Tổng hợp Bắc Sơn thuê đất xây dựng trụ sở tại xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ hai, năm 2017