Liên kết Website
Văn bản mới

Quyết định về việc thu hồi đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ánh Dương Hòa Bình thuê để thực hiện dự án đầu tư Khách sạn Ánh Dương Hòa Bình

Quyết định về việc điều chính Điều 1 Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Uỷ ban nhân dân tính Hòa Bình

Quyết định về việc thu hồi đất đo Công ty TNHH Thịnh Minh không có nhu cầu sứ dụng đất giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi truồng quản lý

Công văn về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2017-2018

Kế hoạch Triển khai tháng hành động về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Quyết định về việc cho Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư đô thị Hòa Bình thuê đất bổ sung mỏ' rộng bãi đỗ xe dự án Khu du lịch sinh thái Lâm Sơn tại xóm Rống Vòng, xã Lâm Son, huyện Lương Sơn

Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Hoa - Cây cảnh Thanh Út

Quyết định về việc thu hồi đất và giáo đất cho Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình quản lý, đầu tư xây dựng các công trình tại xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình

Văn bản về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV