Chủ đề câu hỏi Giáo dục và đào tạo
Tiêu đề câu hỏi Thắc mắc
Họ tên người gửi Nguyễn Thị Phương Linh
Địa chỉ thư điện tử congdan@hoabinh.gov.vn
Ngày gửi câu hỏi 14/01/2014 17:02
Nội dung câu hỏi Kính gửi BTT CTTĐT, năm nay cháu thi đại học nhưng cháu đang thắc mắc không biết năm nay Hòa Bình vẫn khu vực 1 hay lên khu vực 2 ?
Nội dung trả lời Tính đến thời điểm này, Bộ Gíao dục và Đào tạo chưa công bố bảng phân chia lại khu vực tuyển sinh Đại học, Cao đẳng. Do đó căn cứ trên bảng phân chia khu vực tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 thì trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014, tỉnh Hòa Bình vẫn thuộc Khu vực 1. Thông tin thêm về kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ bạn có thể tham khảo thêm tại website của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ :http://www.moet.gov.vn. Trang thông tin của Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình: http://hoabinh.edu.vn/vn Trân trọng cảm ơn !
Người trả lời BBT CTTĐT
Ngày trả lời 14/01/2014 17:03