Chủ đề câu hỏi Giáo dục và đào tạo
Tiêu đề câu hỏi Hỏi về chính sách
Họ tên người gửi Administrator Mr
Địa chỉ thư điện tử test@vportal.com
Ngày gửi câu hỏi 26/01/2010 03:13
Nội dung câu hỏi Chính sách đối với cơ sở đào tạo nghề cho lao động nông thôn?
Nội dung trả lời Bộ Giáo dục và Ðào tạo: 61 huyện nghèo được đầu tư cơ sở vật chất thiết bị dạy nghề cho trung tâm dạy nghề. 30 huyện có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% đến 50% mới thành lập trung tâm dạy nghề được hỗ trợ đầu tư phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, ký túc xá, nhà công vụ cho giáo viên, nhà ăn, ô-tô bán tải hoặc thuyền máy để chuyên chở thiết bị, cán bộ giáo viên đi dạy nghề lưu động, thiết bị dạy nghề cho bốn nghề phổ biến và 3-5 nghề đặc thù của địa phương. Mức đầu tư tối đa 12,5 tỷ đồng/trung tâm. 74 huyện miền núi, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số mới thành lập trung tâm dạy nghề năm được hỗ trợ đầu tư xưởng thực hành, ký túc xá; nhà công vụ cho giáo viên, nhà ăn, ô-tô bán tải hoặc thuyền máy để chuyên chở thiết bị, cán bộ, giáo viên đi dạy nghề lưu động, thiết bị dạy nghề cho ba nghề phổ biến và 3 - 4 nghề đặc thù của địa phương. Mức đầu tư tối đa chín tỷ đồng/trung tâm. 116 huyện đồng bằng mới thành lập trung tâm dạy nghề được hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề với mức năm tỷ đồng/trung tâm. Chín trường trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ ở chín tỉnh tập trung nhiều làng nghề truyền thống được hỗ trợ đầu tư xây dựng và thiết bị dạy nghề với mức đầu tư 25 tỷ đồng/trường. Hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị dạy nghề cho 100 trung tâm giáo dục thường xuyên ở những huyện chưa có trung tâm dạy nghề để tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn. Mức hỗ trợ một tỷ đồng/trung tâm.
Người trả lời Administrator Mr
Ngày trả lời 26/01/2010 03:14