Tin từ các đơn vị

Những kết quả nổi bật trong thực hiện Đề án “Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020”

11/09/2020 09:38
Sau 3 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020” theo Quyết định số 930/QĐ-TTg, ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo đã được triển khai với nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của hệ thống chính trị và cộng đồng trong bảo vệ chủ quyền, tài nguyên và môi trường biển- đảo.
Sở Thông tin và Truyền thông tích cực phối hợp với các cơ quan thực hiện tốt Đề án “Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020”

Ngay khi triển khai Đề án, tỉnh đã nhanh chóng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Tỉnh đặc biệt chú trọng đến hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Theo đó, cơ quan báo chí, Đài phát thành- Truyền hình và Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố đã xây dựng và phát sóng 85 chuyên mục cập nhật đăng, phát hàng trăm tin, bài tuyên truyền về chủ quyền vùng biển và hải đảo Việt Nam. Những thông tin mang tính thời sự, kịp thời đã khẳng định được chủ quyền quốc gia đối với vùng biển, hải đảo và thềm lục địa của Tổ quốc.

Các địa phương tổ chức nhiều các lớp tập huấn bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, tổ chức triển lãm bản đồ và tư liệu Hoàng Sa- Trường Sa, tạo cơ hội để các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tham quan. Đối với  cộng đồng dân cư tại các địa bàn phức tạp, những nơi dân trí còn thấp, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội tiến hành tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở của các xã, các buổi nói chuyện, sinh hoạt với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Đặc biệt, thông qua hệ thống thông tin cơ sở, công tác tuyên truyền biển, đảo đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, lắng nghe và tìm hiểu. Từ năm 2018-2019, BCĐ tuyên truyền biển đảo đã tổ chức triển khai đến các huyện Lạc Thủy, Yên Thủy, Đà Bắc và một số điểm trường tại huyện Tân Lạc. Đã thu hút gần 20.000 lượt người tham gia. Đối tượng mở rộng từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vụ trang, cựu chiến binh, phụ nữ, học sinh…trên địa bàn. Thông qua hệ thống màn hình máy chiếu, người tham quan triển lãm được trải nghiệm trực tiếp với các tư liệu, hiện vật quan trọng về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ đó, đã nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của toàn thể nhân dân trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Giáo dục, nâng cao nhận thức cho đọi ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân về chủ quyền của Việt Nam đối với các nguồn tài nguyên, nghĩa vụ bảo vệ môi trường, cũng như vị trí, tầm quan trọng và sự cần thiết phải tổ chức, quản lý việc khai thác, sử dụng biển, đảo một cách hiệu quả, trách nhiệm và bền vững.

Ngoài ra, tỉnh tiến hành tổ chức Hội thi tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2019 khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh lân cận vào tháng 8/2019. Hội thi đã thu hút trên 1.500 lượt người đến theo dõi và cổ vũ.

Đến nay, Đề án “Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020” đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và phối hợp của các cấp ủy, chính quyền, địa phương trong tỉnh. Với các hoạt động triển khai chiều sâu, có chất lượng và hiệu quả. Giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn hiểu rõ tình hình trong nước, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về những vấn đề quan trọng của địa phương, đất nước. Đồng thời, đấu tranh bác bỏ các luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc của thể lực thù về chủ quyền biên giới của nước ta trên biển./.

 

 

Kim quý-CTTĐT