Địa lý tự nhiên

Địa lý tự nhiên Thành phố Hòa Bình

(15/12/2009 17:00)

Thị xã Hòa Bình ở toạ độ địa lý 20o30’- 20o50’ vĩ bắc và 105o15’-105o25’ kinh đông, cách Hà Nội khoảng 76 km về phía tây. Ranh giới thị xã phía bắc giáp huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ), phía đông giáp các huyện Kỳ Sơn và Kim Bôi, phía nam giáp huyện Cao Phong, phía tây giáp huyện Đà Bắc. Tổng diện tích tự nhiên của thị xã là 133 km2 (chiếm 2,9% diện tích toàn tỉnh), dân số trung bình là 80.920 người (chiếm 10,2% dân số toàn tỉnh), mật độ dân số là 608 người/km2 (lớn gấp 3,9 lần so với mật độ dân số toàn tỉnh)