Các khu du lịch

Tỉnh Hòa Bình có 280 cơ sở lưu trú du lịch.

30/10/2013 17:00
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 280 cơ sở lưu trú du lịch, với 2.170 buồng. Trong đó, có 2 khách sạn 3 sao, 12 khách sạn 2 sao, 1 khách sạn 1 sao, còn lại là nhà nghỉ và 1 số khách sạn đang tạm ngừng hoạt động để sửa chữa nâng cấp và làm hồ sơ thẩm định.

 Các cơ sở lưu trú du lịch trong tỉnh tập trung nhiều ở khu vực thành phố Hòa Bình, huyện Kim Bôi, huyện Lương Sơn và huyện Mai Châu. Nhìn chung theo đánh giá thực tế, các cơ sở lưu trú  quy mô còn nhỏ ( dưới 50 buồng) thuộc doanh nghiệp nhỏ và vừa quản lý. Nguồn nhân lực tham gia làm hoạt động dịch vụ du lịch, du lịch cộng đồng phần lớn cũng chưa qua đào tạo, hoặc chuyển từ nhiều chuyên ngành khác sang. Vì vậy, hạn chế về nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, quảng bá, xúc tiến xây dựng thị trường và phát triển sản phẩm du lịch. Những khó khăn, hạn chế trên, đang được Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh cùng các sở, ngành liên quan từng bước điều chỉnh trong lộ trình xây dựng đề án phát triển du lịch Hòa Bình giai đoạn 2010 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

 

Hoàng Hòa( Đài PT&TH tỉnh HB)