Thời sự trong ngày

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 7/2019

29/07/2019 17:00
Chiều 29/7, UBND tỉnh tổ chức họp thường kỳ tháng 7/2019 cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng của tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 29/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh", các đại biểu thống nhất đánh giá: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU trong thời gian qua đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp, ngành, đoàn thể đã có chuyển biến tích cực trong nhận thức về vai trò của công tác phi chính phủ nước ngoài trong tình hình mới; công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được đẩy mạnh và có sự phân công, phân cấp rõ ràng; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phi chính phủ nước ngoài và đầu tư về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo. Các đại biểu thống nhất cao với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới: Giải pháp về cơ chế, chính sách; truyền thông; phương pháp vận động; nguồn nhân lực; kiểm tra, giám sát, khen thưởng.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào Tờ trình, dự thảo Quyết định Quy định giá dịch vụ xe chở hàng vào chợ để kinh doanh, dịch vụ bảo vệ và dịch vụ sử dụng tiện ích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh; Tờ trình, dự thảo Quyết định về Quy định cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành, địa phương.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TI ngày 29/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh" 5 năm qua. Nhấn mạnh về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về công tác phi chinh phủ nước ngoài; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời hỗ trợ về thủ tục hành chính cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong quá trình khảo sát, thiết kế, mở rộng địa bàn hoạt động tại tỉnh. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường nguồn thu ngân sách Nhà nước; triển khai thực hiện tốt chính quyền điện tử.

Đối với những đề xuất, kiến nghị tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tiếp thu ý kiến của đại biểu, rà soát số liệu, chỉnh sửa ngôn ngữ văn bản, hoàn thiện các dự thảo báo cáo, tờ trình đảm bảo chất lượng, chính xác.

Cũng tại hội nghị, UBND tỉnh đã tổ chức chia tay đồng chí Nguyễn Văn Quang, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh nghỉ hưu theo chế độ./.


Các đồng chí: Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa đồng chí Nguyễn Văn Quang, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh nghỉ hưu theo chế độ


 

Lê Huệ (CTTĐT)