Thời sự trong ngày

Công bố Quyết định luân chuyển, chỉ định Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình

03/07/2019 17:00
Chiều 03/7, tại hội trường Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, UV Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế trung ương; Nguyễn Thanh Bình, UV T.Ư Đảng, Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương; các đồng chí là UV BCH Đảng bộ tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, UV Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao Quyết định của Ban Bí thư cho đồng chí Ngô Văn Tuấn

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, tại hội nghị ngày 19/5/2019, BTV Tỉnh ủy Hòa Bình đã thống nhất đề nghị Ban Bí thư cho chủ trương để tỉnh Hòa Bình được bổ sung thêm 01 Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 từ nguồn nhân sự do Trung ương quy hoạch, luân chuyển. Tại hội nghị ngày 19/6/2019, Ban Bí thư đã đồng ý với đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương và BTV Tỉnh ủy Hòa Bình.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UV T.Ư Đảng, Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 1295-QĐNS/TW ngày 21/6/2019 của Ban Bí thư. Theo đó, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, luân chuyển, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, UV Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao Quyết định của Ban Bí thư cho đồng chí Ngô Văn Tuấn và tin tưởng rằng, trên cương vị mới, đồng chí sẽ cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.


Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

                                                                        

Thùy An (CTTĐT)