Các khu du lịch

Tăng cường công tác xây dựng thương hiệu du lịch Hòa Bình, quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh

17/10/2017 17:00
Thời gian qua, công tác xây dựng thương hiệu du lịch Hòa Bình, quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh ở Hòa Bình có nhiều thuận lợi nhưng cần được thực hiện một cách đột phá hơn để có thể đạt được hiệu quả và tính bền vững trong quá trình phát triển. Số lượng khách du lịch tăng bình quân 18,5%/năm; thu nhập du lịch tăng bình quân 18,9%/năm; lao động du lịch tăng bình quân 10,5%/năm.
Bản Lác Mai Châu thu hút đông đảo khách du lịch

 Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-TTG ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 776/KH-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2014-2020 của tỉnh, Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 02/8/2017 về tuyên truyền quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017-2020. Chỉ đạo các Sở, ngành phối hợp tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Hòa Bình, thu hút được nhiều tổ chức, doanh nghiệp, công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh đến tìm hiểu, nghiên cứu, cam kết đầu tư tại tỉnh. Sau 10 năm thu hút đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, đến nay toàn tỉnh đã có 378 cơ sở lưu trú với 3.487 buồng, trong đó có 35 khách sạn, 238 nhà nghỉ và 105 nhà nghỉ cộng động.

Từ năm 2010 đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo phối hợp tham gia “Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng” để tăng cường công tác quảng bá xúc tiến du lịch và giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch của Hòa Bình. Phối hợp với các tổ chức phát triển Hà Lan - SNV tài trợ xây dựng logo và slogan du lịch Hòa Bình; mở rộng các hình thức tuyên truyền quảng bá về tiềm năng du lịch Hòa Bình trên trang website du lịch tỉnh khu vực Tây Bắc. Chỉ đạo tham gia các hoạt động quảng bá giới thiệu văn hóa các dân tộc và sản phẩm du lịch Hòa Bình trong chương trình Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Bắc lần thứ XI tại tỉnh Lai Châu; Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Bắc lần thứ XII tại tỉnh Hòa Bình; Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Bắc lần thứ XIII tại tỉnh Lào Cai; chương trình du lịch “Qua miền Tây Bắc” tại tỉnh Sơn La; hội thảo du lịch về “Cung đường Tây Bắc”...

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh góp phần thu hút khách du lịch như: Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh và Lễ hội Chiêng Mường tỉnh Hòa Bình lần thứ I; Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và Lễ hội Chiêng Mường tỉnh Hòa Bình lần thứ II; các giải thi đấu thể thao bóng chuyền, dù lượn, xe đạp toàn quốc và quốc tế. Khôi phục tổ chức các lễ hội truyền thống tiêu biểu như: Lễ hội Chùa Tiên, lễ hội Khai hạ Mường Bi, lễ hội Đền Bờ, lễ hội Xên Mường, lễ hội Mường Động, lễ hội Đình Ngói... Chỉ đạo xây dựng các biển quảng cáo; biên tập và phát hành nhiều ấn phẩm, tài liệu để quảng bá giới thiệu về du lịch Hòa Bình như “Sách du lịch Hòa Bình”, “Bản đồ du lịch Hòa Bình”, tập gấp giới thiệu các khu, điểm du lịch; các tour, tuyến du lịch... bằng tiếng Việt - Anh tham gia các Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh trong khu vực Tây Bắc để quảng bá, giới thiệu du lịch Hòa Bình. Chỉ đạo Đài PT-TH tỉnh, Báo Hòa Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh phối hợp với các cơ quan truyền thông Trung ương xây dựng các phóng sự, chuyên trang, chuyên mục quảng bá giới thiệu các tuyến, điểm du lịch Hòa Bình. Chỉ đạo phối hợp tổ chức các đoàn Famtrip, Presstrip trong nước và quốc tế đến Hòa Bình khảo sát, nghiên cứu, liên kết xây dựng sản phẩm phát triển du lịch.

Để tăng cường công tác xây dựng thương hiệu du lịch Hòa Bình, quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh ở Hòa Bình, thời gian tới, tỉnh đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng chất lượng và hiệu quả. Xây dựng thương hiệu du lịch nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững, gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắn văn hóa các dân tộc, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đến năm 2020, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Cơ sở kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đồng bộ; sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú, chất lượng, thân thiện với môi trường, đậm nét bản sắc văn hóa các dân tộc, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao. Tập trung phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng chất lượng cao. Xây dựng điểm du lịch Mai Châu đạt các điều kiện là Điểm du lịch quốc gia vào năm 2020; Khu du lịch hồ Hòa Bình đạt các điều kiện là Khu du lịch quốc gia vào năm 2025. Phấn đấu phát triển du lịch trở thành điểm đến hấp dẫn trong Tây Bắc, khu vực Trung du miền núi phía Bắc, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế.

Việc từng bước phát triển các sản phẩm du lịch một cách đột phá, thu hút thị trường phù hợp sẽ mang đến những hiệu quả lâu dài và xây dựng được thương hiệu bền vững cho du lịch Hòa Bình, góp phần mang đến thành công trong phát triển sản phẩm và thương hiệu du lịch Việt Nam nói chung./. 

                                                                                  

Lê Huệ (CTTĐT)