Giới thiệu các khu công nghiệp

Hệ thống hạ tầng các Khu, Cụm Công nghiệp

18/11/2009 17:00

Khu Công nghiệp Lương Sơn:
-    Địa điểm: Xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.
-    Vị trí: Trên trục đường 6 Hà Nội - Hoà Bình. Cách Hà Nội 40 km, cách thị xã Hoà Bình 35km, gần sống Bùi, gần đường Hồ Chí Minh và chuỗi đô thị Hoà Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn.
-    Hạ tầng: Hệ thống giao thông, điện, cung cấp nước thuận lợi đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài của các doanh nghiệp.
-    Tổng diện tích: 71,53 ha

Khu các cơ sở sản xuất công nghiệp bờ trái sông Đà:
-    Địa điểm: Tại Phường Hữu Nghị, thị xã Hoà Bình, được bao quanh bởi ba đường giao thông: Đường Hữu Nghị, đường Hoà Bình và đường Lê Thánh Tông.
-    Diện tích: 86,37 ha.


Qui hoạch khu công nghiệp Bắc Lương Sơn: Qui mô khoảng 150 ha thuộc địa phận xã Yên Bình, huyện Lương Sơn. Dự kiến là khu công nghiệp sạch dành cho công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ điện tử tin học, công nghệ dịch vụ kỹ thuật.

Qui hoạch khu công nghiệp Nam Lương Sơn: Qui mô khoảng 300 ha thuộc địa phận các xã Thành Lập, Trung Sơn, huyện Lương Sơn.

Qui hoạch cụm công nghiệp các huyện, thị xã: Thực hiện chủ trương của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình mỗi huyện, thị sẽ xây dựng ít nhất 1 cụm công nghiệp. Diện tích mỗi cụm theo qui hoạch từ 15 - 20 ha.