Các dự án kêu gọi đầu tư

Hoạt động xúc tiến đầu tư vào địa bàn tỉnh đã có mức tăng trưởng khá

24/07/2013 17:00

Trong những tháng đầu năm 2013, hoạt động xúc tiến đầu tư vào địa bàn tỉnh đã có mức tăng trưởng khá. Đến ngày 10-6, trên địa bàn tỉnh đã có 14 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư (tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái) với tổng vốn đăng ký khoảng 2.307 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 394 dự án, trong đó 25 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 399 triệu USD và 369 dự án trong nước với tổng số vốn đầu tư đăng ký khoảng 45.000 tỷ đồng.

Một tuyến đường đang được bảo dưỡng

 Ngoài ra, những tháng đầu năm cũng đã có 156 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 789,731 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.290 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 15.352 tỷ đồng. Trong đó đã có 50 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh; tiến hành kiểm tra và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký 10 doanh nghiệp. So với cùng kỳ năm trước số lượng doanh nghiệp đăng ký mới trên địa bàn tỉnh tăng, điều đó cho thấy có sự phục hồi trở lại của nền kinh tế, các thành phần kinh tế tư nhân đã có chuyển biến trong đầu tư vốn vào thị trường.


Tin và ảnh: Hoàng Hùng (CTV)