Các dự án kêu gọi đầu tư

Chi phí thời gian càng ít – năng lực cạnh tranh càng cao

19/07/2012 17:00
Thời gian được coi là thứ tài sản vô giá. Đối với các nhà đầu tư thì mức độ tiết kiệm thời gian cho các thủ tục hành chính cần phải giải quyết sẽ là một trong những tiêu chí quan trọng để họ quyết định có đầu tư hay không vào một địa phương nào đó. Vì thời gian, đi liền với hiệu quả kinh doanh.

Chi phí thời gian càng ít – năng lực cạnh tranh càng cao. Rất nhiều bài học từ thực tế cho thấy : Khi doanh nghiệp quá mệt mỏi với việc chờ đợi các cơ quan chức năng giải quyết các thủ tục hành chính mà nản lòng, hoặc là từ bỏ dự án đầu tư nếu chưa đầu tư quá nhiều, hoặc sẽ làm tiếp dự án đó nhưng sẽ không có dự án thứ 2.

Vì vậy mà vấn đề đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng của tất cả các cơ quan chức năng, đặc biệt là các cơ quan phải giải quyết lượng thủ tục hành chính nhiều. Đây là một giải pháp để tỉnh Hòa Bình cải thiện năng lực cạnh tranh của chính mình.

Từ vị trí cuối bảng năm 2010, năm 2011, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Hòa Bình đã tăng lên vị trí thứ 47 với 56,52 điểm tăng 6,63 điểm so với vị trí 60 năm 2010. Con số này đã cho thấy sự cải thiện đáng kể về môi trường đầu tư của tỉnh Hòa Bình với rất nhiều các giải pháp đồng bộ đã được tỉnh Hòa Bình triển khai. Đặc biệt là những cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư, việc cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng công vụ. Tất cả những yếu tố này hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu khai thác hiệu quả các tiềm năng sẵn có của tỉnh Hòa Bình. Tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đến Hòa Bình. Giảm chi phí thời gian cho các doanh nghiệp trong và ngòai tỉnh khi triển khai các dự án đầu tư./

Theo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Dự án Nâng cao năng lực cạnh trạnh Việt Nam, năm 2011, chi phí thời gian của tỉnh Hòa Bình có sự cải thiện, đươc xếp ở vị trí 37, tăng 3 bậc so với vị trí 40 năm 2010, với 6,5 điểm, tăng 0,65 điểm. Theo đó, các cơ quan, tổ chức của tỉnh Hòa Bình đã thực hiện cắt giảm được chi phí hành chính sau khi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. Số lần thanh, kiểm tra giảm từ 2 lần năm 2010 xuống 1 lần năm 2011, thời gian làm việc với thanh tra thuế giảm từ 8 giờ năm 2010 xuống còn 7 giờ. Điều này đã tạo được ấn tượng tốt đối với các nhà đầu tư. Giảm phiền hà và giảm sự ảnh hưởng tới hoạt động SXKD của các đơn vị. Trên cơ sở đó, các nhà đầu tư xem xét việc mở rộng quy mô đầu tư các dự án đang hoạt động và triển khai thêm các dự án mới. Điều đáng chú ý là việc các nhà đầu tư đang đầu tư tại Hòa Bình giới thiệu cho các nhà đầu tư mới đến đầu tư ở Hòa Bình. Đây là lợi ích không thể đong đếm được nếu môi trường đầu tư của chúng ta tạo được ấn tượng tốt đối với nhà đầu tư.

Tuy nhiên, cảm nhận của doanh nghiệp về gánh nặng hành chính chưa được cải thiện. Năm 2010, chỉ có 11,4% doanh nghiệp tham gia điều tra cho biết họ phải dành hơn 10% quỹ thời gian của mình để thực hiện thủ tục hành chính, năm 2011 con số này là 11,7%. Cùng với với sự gia tăng về thời gian doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện thủ tục hành chính, một số lĩnh vực khác của các cách hành chính cũng bị đánh giá là thực hiện chưa tốt, chỉ có 16,18% doanh nghiệp nhận thấy các khoản phí, lệ phí của nhiều thủ tục đã được giảm bớt sau khi thực hiện cải cách hành chính. Điều này cho thấy công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ còn rất nhiều việc phải làm, để có thể cải thiện môi trường đầu tư, nâng bậc chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Hòa Bình trong năm tới.

Tuyết Mai (Đài PT-TH tỉnh)