Kinh tế

UBND tỉnh họp đánh giá tiến độ triển khai Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình

19/08/2019 17:00
Chiều 19/8, UBND tỉnh tổ chức họp BCĐ Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình về tình hình tiến độ thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Dự án Hồ chức nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 15/4/2017, nhằm xây dựng hồ chứa nước có dung tích khoảng 95 triệu m³, bao gồm các hạng mục: đập ngăn sông, tràn xả lũ, cống lấy nước và các công trình phụ trợ nằm trên địa phận xã xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình; hệ thống đường ống cấp nước nằm trên địa phận xã huyện Lạc Sơn và Yên Thủy. Thời gian thực hiện từ năm 2017 đến năm 2020 với tổng mức đầu tư là 3.115 tỷ đồng. Đây là Dự án nhóm A đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung chính sách tại văn bản số 117/TTg-NN.

Tính đến nay, đã giải phóng và bàn giao mặt bằng để xây dựng điểm tái định cư xóm Đá Mới, tại khu Đồng Xe thuộc xóm Đá ngày 07/6/2019; giải phóng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư hợp phần xây dựng công trình đầu mối ngày 10/8/2019 phần vai phải đập với diện tích 63,17ha, di chuyển được 268 ngôi mộ. Phần vai trái đập đã cơ bản kiểm điểm xong tài sản trên đất. Phần quy hoạch và xây dựng các khu tái định cư được chia thành 02 Tiểu dự án gồm có: Tiểu dự án số 01 xây dựng điểm tái định cư xóm Đá Mới, tại khu Đồng Xe, giai đoạn I, dự kiến hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng trước 30/8/2019. Đến nay, khối lượng thi công đắp đất nền đạt 100.000m³/160.000m³. Hạng mục điện đang thi công đường dây 35KV, chôn được 02 cột/06 cột, lắp dựng trạm biến áp. Tiểu dự án số 02 xây dựng 07 điểm tái định cư còn lại và giai đoạn II của Tiểu dự án số 01 đang hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch chi tiết và lập dự án đầu tư. Năm 2019, theo kế hoạch vốn được cấp là 780 tỷ, đến nay đã giải ngân được 46 tỷ đồng, theo đánh giá là chậm so với tiến độ đề ra.

Hội nghị đã chỉ ra những vướng mắc trong triển khai thực hiện: đây là dự án nhóm A, thời gian thực hiện và hoàn thành dự án ngắn (03 năm). Khối lượng GPMB lớn, di chuyển, tái định cư nhiều hộ dân (652 hộ), địa bàn thực hiện rộng (gồm 04 xã trên địa bàn 2 huyện), địa hình đi lại khó khăn, phức tạp. Do đó công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện tỉnh gặp nhiều khó khăn do có nhiều sự thay đổi về chế độ, chính sách, phải xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh và các sở, ban, ngành gây ảnh hưởng đến tiến độ…Lãnh đạo 2 huyện Lạc Sơn và Yên Thủy và các ngành thành viên cam kết hoàn thành các công việc cụ thể theo kế hoạch đúng thời hạn nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá tiến độ thực hiện Dự án đã có kết quả tích cực, bước đầu đã có mặt bằng để đơn vị thi công bắt đầu triển khai. Các Bộ, ngành đã tạo điều kiện, tháo gỡ nhiều khó khăn trong thủ tục để dự án được kịp tiến độ. Tuy nhiên khối lượng công việc vẫn còn nhiều, một số nhiệm vụ chưa đạt yêu cầu đề ra vì vậy thời gian tới cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, thực hiện kiểm đếm tài sản trên đất của các hộ bị ảnh hưởng để công khai tới các hộ dân, BQL Dự án có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các huyện xây dựng chi tiết kế hoạch triển khai các hạng mục từ nay cho đến hoàn thành dự án. Đặc biệt, UBND 02 huyện Lạc Sơn, Yên Thủy phải trực tiếp vào cuộc mạnh mẽ, phấn đấu đến quý II/2021 phải hoàn thành xong khu tái định cư, để đến năm 2022 chuyển người dân đến khu ở mới. Từ nay đến cuối năm 2019 lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng các điểm tái định cư. Các sở, ngành thành viên và 02 huyện phải nêu cao quyết tâm và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo mới đảm bảo thành công cho Dự án./.                                                                                    

Thùy An (CTTĐT)