Kinh tế

Bỏ phiếu xét công nhận 8 xã đạt chuẩn NTM đợt 1 năm 2019

31/07/2019 17:00
Sáng 1/8, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM của tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm định, bỏ phiếu xét công nhận 8 xã đạt chuẩn NTM đợt 1 năm 2019 gồm xã Đông Lai, Thanh Hối huyện Tân Lạc; xã Vạn Mai huyện Mai Châu; xã Hợp Hòa, Trường Sơn, Hợp Thanh, Tân Thành, Long Sơn huyện Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị.
Các thành viên trong Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh bỏ phiếu xét công nhận 8 xã đạt chuẩn NTM đợt 1 năm 2019

Tại hội nghị, Hội đồng thẩm định tỉnh đã được nghe báo cáo về kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM của 8 xã và kết quả thẩm tra, thẩm định hồ sơ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019. Kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM có  trên 95% người dân ở 8 xã nhất trí.

Trong 9 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, với tinh thần quyết tâm, sự nỗ lực của cấp uỷ đảng, chính quyền và sự vào cuộc của người dân, bộ mặt NTM các xã đã thay đổi đáng kể. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư và phát huy hiệu quả. Các xã đã tập trung phát triển sản xuất, ưu tiên phát triển sản phẩm hàng hóa chủ lực; xây dựng nhiều mô hình mới, nhân rộng các mô hình sản xuất đang hoạt động hiệu quả. Đặc biệt phát triển các mô hình liên kết sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh phát triển các loại hình tổ chức hợp tác, HTX. Điển hình như xã Hợp Thanh huyện Lương Sơn với mô hình trồng cây ăn quả có múi; xã Long Sơn huyện Lương Sơn với mô hình chăn nuôi dê núi; xã Thanh Hối, Đông Lai huyện Tân Lạc với mô hình trồng bưởi đỏ; xã Vạn Mai huyện Mai Châu với mô hình nuôi cá dầm xanh…

Năm 2011, bình quân các xã mới đạt 3,87 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân 8 xã đạt 11,3 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo bình quân là 18,8% thì đến hết năm 2019 các xã đã đạt 19 tiêu chí; bình quân các xã tăng 3,44 tiêu chí/xã/năm. Thu nhập bình quân các xã đạt 32,8 triệu đồng (trong đó có xã Thanh Hối, Tân Lạc thu nhập bình quân đạt 37,5 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo là 6,7% (một số xã có tỷ lệ hộ nghèo thấp như xã Vạn Mai huyện Mai Châu 4,77%; xã Hợp Hòa huyện Lương Sơn 2,8%). Các xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Trên địa bàn 9 xã đã xây dựng được ít nhất một tuyến đường xanh - sạch - đẹp. Về hệ thống tổ chức chính trị và an ninh trật tự xã hội của 9 xã luôn được quan tâm, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức có trình độ đạt chuẩn. Công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh, trật tự án toàn xã hội nông thôn tại các xã được tăng cường.

Cũng tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu xét công nhận  các xã đạt chuẩn NTM đợt 1 năm 2019. Kết quả bỏ phiếu 8 xã đạt 100%. Như vậy các xã đủ điều kiện công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao kết quả xây dựng NTM của 8 xã. Nhấn mạnh về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành rà soát lại các tiêu chí do ngành phụ trách sau khi thực hiện sáp nhập xã. Các huyện chỉ đạo các xã được công nhận đạt chuẩn tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Đối với các huyện đăng ký các xã về đích NTM năm 2019 cần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng. Đặc biệt là huyện Lương Sơn chỉ đạo 3 xã còn lại hoàn thiện tiêu chí chưa đạt để hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019. Các huyện đẩy mạnh nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả, nâng cao đời sống của người dân trong những năm tới, có như vậy xã NTM mới phát triển ổn định bền vững. Đối với Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị sau cuộc họp thẩm định, khẩn trương hoàn thành báo cáo và hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ra quyết định công nhận./.

                                                                                                             

Lê Huệ (CTTĐT)