Các dự án kêu gọi đầu tư

Giải ngân trên 415 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản

19/06/2010 17:00

Đến giữa tháng 6/2010, tiến độ giải ngân vốn vay xây dựng cơ bản của tỉnh ta đạt khoảng 415,2 tỷ đồng, chiếm khoảng 42% kế hoạch năm.

 

 Đây là tiến độ giải ngân cao hơn cùng kỳ nhiều năm trước. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản tập trung ngân sách tỉnh ước giải ngân đạt 37,9 tỷ đồng, vốn thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW giải ngân đạt 26,7 tỷ đồng, các dự án CT 229 giải ngân đạt 2,9 tỷ đồng, hỗ trợ đối ứng các dự án ODA đạt 4,5 tỷ đồng; và giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia, 135, dự án 5 triệu ha rừng ước đạt 56,7 tỷ đồng.

 

Riêng về tiến độ giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Đến nay đã giải ngân đạt khoảng 243 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư cho công trình giao thông là 34,7 tỷ đồng; đầu tư nâng cấp các bệnh viên là 16,2 tỷ đồng; đầu tư kiên cố hoá trường lớp học là 80,2 tỷ đồng; đầu tư chương trình an toàn hồ chứa là 71,7 tỷ đồng; đầu tư các dự án hạ lưu đập thuỷ điện là 40,3 tỷ đồng./.

Theo Báo Hòa Bình