Các dự án kêu gọi đầu tư

Danh mục dự án gọi vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hoà Bình

16/12/2009 17:00

Danh mục dự án gọi vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2009-2010, định hướng đến năm 2015

 

TT
Dự án
Địa điểm
Diện tích, số dự án/khu
Vốn đầu tư dự kiến (triệu USD/dự án)
I
Các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp
 
Diện tích/dự án (ha)
 
1
Khu công nghiệp Thanh Hà
Thị trấn Thanh Hà, huyện Kim Bôi
300
50
2
Khu công nghiệp Mông Hoá
xã Mông Hoá, huyện Kỳ Sơn
200
35
3
Khu công nghiệp Nam Lương Sơn
xã Trung Sơn và xã Thành Lập, huyện Lương Sơn
200
35
4
Khu công nghiệp Nhuận Trạch
xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn
200
35
5
Khu công nghiệp Lạc Thịnh
xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thuỷ
200
35
II
Các dự án đầu tư vào trong các khu công nghiệp tỉnh
 
Số dự án/khu
 
1
Sản xuất hàng tiêu dùng
các KCN trong tỉnh
không hạn chế
20
2
Sản xuất đồ gỗ, đồ chơi
các KCN trong tỉnh
không hạn chế
20
3
Chế biến nông, lâm sản, thức ăn gia súc
KCN: Lương Sơn, Yên Quang, Thanh Hà, Mông Hoá, Nhuận Trạch, Lạc Thịnh
không hạn chế
10
4
Điện, điện tử, tin học
KCN: Lương Sơn, Bờ trái sông Đà, Yên Quang, Mông Hoá
không hạn chế
10 - 30
5
Sản xuất vật liệu xây dựng
KCN: Lương Sơn, Mông Hoá, Nam Lương Sơn
2
20 - 50
6
Sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy
KCN: Lương Sơn, Bờ trái sông Đà, Yên Quang, Thanh Hà, Nhuận Trạch
1-2
50 - 100
7
Sản xuất, lắp ráp điều hoà
KCN: Lương Sơn, Bờ trái sông Đà, Yên Quang, Thanh Hà, Nhuận Trạch
1-2
20 - 50
8
Sản xuất hàng dệt, da, may công nghiệp
KCN: Lương Sơn, Yên Quang, Thanh Hà, Mông Hoá, Nhuận Trạch, Lạc Thịnh
1-2
10 - 20
9
Sản xuất mỹ phẩm, dược phẩm
KCN: Lương Sơn, Thanh Hà, Nhuận Trạch, Lạc Thịnh
1-2
10 - 20
10
Sản xuất rượu, bia và đồ uống không cồn
KCN: Thanh Hà, Lạc Thịnh
1-2
10 - 20
11
Sản xuất vàng mã, hàng mã, bao bì bằng giấy
KCN: Lương Sơn Yên Quang, Thanh Hà, Mông Hoá, Nhuận Trạch, Lạc Thịnh
2-3
5 - 10
12
Tuyển và phân loại các loại quặng
KCN: Lương Sơn, Thanh Hà, Mông Hoá, Nhuận Trạch, Lạc Thịnh
1-2
5 - 10
13
Sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại (trừ máy móc, thiết bị)
KCN: Lương Sơn, Yên Quang, Thanh Hà, Mông Hoá, Nhuận Trạch, Lạc Thịnh
1-2
5 - 10