Giới thiệu các khu công nghiệp

Khu công nghiệp Yên Quang

13/12/2009 17:00

Khu công nghiệp Yên Quang nằm tại xã Yên Quang, huyện Lương Sơn,  tỉnh Hòa Bình, tiếp giáp với Hà Nội. Cách trung tâm Hà Nội 35km theo đường Láng - Hòa Lạc.

- Quy mô: diện tích quy hoạch 195 ha, trong đó đất công nghiệp là 117 ha
- Tổng mức đầu tư khoảng 585 tỷ đồng.
- Kế hoạch đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư:
+ Giai đoạn 2010: hoàn thành đầu tư hạ tầng giai đoạn I với diện tích 100 ha, tạo quỹ đất có hạ tầng 65 ha; thu hút đầu tư lấp đầy khoảng 60% diện tích đất công nghiệp có hạ tầng.
+ Giai đoạn 2011 - 2015: hoàn thành đồng bộ hạ tầng toàn khu công nghiệp và thu hút lấp đầy 65-70% diện tích đất công nghiệp.
+ Giai đoạn 2016 - 2020: thu hút đầu tư, đưa tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 100%.
- Tính chất khu công nghiệp: đa ngành.
- Tổng số dự án đầu tư: 0.
- Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng: Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng khu công nghiệp - đô thị Việt Nam.

Vị trí: xã Yên Quang, huyện Lương Sơn, tiếp giáp với Hà Nội. Cách trung tâm Hà Nội 35km theo đường Láng - Hòa Lạc.

Hòa Bình Portal