Giới thiệu các khu công nghiệp

Khu công nghiệp Thanh Hà

13/12/2009 17:00

Khu công nghiệp Thanh Hà nằm tại thị trấn Thanh Hà, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Cách trung tâm Hà Nội 65km theo đường Hồ Chí Minh.

- Quy mô diện tích quy hoạch 300 ha, tổng mức đầu tư vào khoảng 1200 tỷ đồng.
- Kế hoạch đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư:
+ Đến 2010: hoàn thành đầu tư hạ tầng giai đoạn I với diện tích 100 ha, tạo quỹ đất có hạ tầng là 65 ha, thu hút lấp đầy khoảng 50% diện tích đất công nghiệp có hạ tầng.
+ Giai đoạn 2011 - 2015: hoàn thành đầu tư hạ tầng giai đoạn II thêm 150 ha, thu hút lấp đầy 60% diện tích đất công nghiệp có hạ tầng của giai đoạn I và II.
+ Giai đoạn 2016 - 2020: hoàn thành toàn bộ hạ tầng khu công nghiệp, thu hút đầu tư, đưa tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp toàn khu công nghiệp đạt 75-80%.
- Tính chất khu công nghiệp: là KCN sạch, đa ngành.
- Tổng số dự án đã đầu tư: 0
- Chủ doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng: UBND tỉnh đang lựa chọn.

Vị trí: thị trấn Thanh Hà, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Cách trung tâm Hà Nội 65km theo đường Hồ Chí Minh.

Hòa Bình Portal