Giới thiệu các khu công nghiệp

Khu công nghiệp Lạc Thịnh

13/12/2009 17:00

Vị trí: xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Cách trung tâm Hà Nội 100km theo đường Hồ Chí Minh.

- Quy mô: diện tích quy hoạch 200ha, trong đó đất công nghiệp là 140ha; Tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng.
- Giai đoạn 2011 - 2015: hoàn thành đầu tư hạ tầng giai đoạn I với diện tích 100 ha, tạo quỹ đất có hạ tầng 70 ha, thu hút đầu tư lấp đầy khoảng 50% diện tích đất công nghiệp có hạ tầng. Giai đoạn 2016 - 2020: hoàn thành đồng bộ hạ tầng toàn KCN; Thu hút đầu tư, đưa tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp khoảng 80%.
- Tính chất khu công nghiệp: Chế biến nông sản thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm đồ gỗ và sản xuất hang tiêu dung khác.
- Tổng số dự án đã đầu tư: 1 (sản xuất vật liệu xây dựng).
- Chủ đầu tự kinh doanh hạ tầng: chưa có.


Hòa Bình Portal