Giới thiệu các khu công nghiệp

Giới thiệu về quy hoạch 02 khu các cơ sở sản xuất công nghiệp tỉnh Hoà Bình

13/12/2009 17:00

Khu các cơ sở sản xuất công nghiệp Lương Sơn nằm trên quốc lộ 6, cách thị xã Hoà Bình 35 km, cách Hà Nội 40 km, gần sông Bùi, đường Hồ Chí Minh và chuỗi đô thị Hoà Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn. Hiện nay, khu này đã có Nhà máy gạch tuynel Lương Sơn, công suất 20 triệu viên/năm

Trong nỗ lực thực hiện mục tiêu đến năm 2010 giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 23,7%/năm (2006 - 2010), ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 32,8% GDP của tỉnh, trong thời gian tới, Hoà Bình sẽ hoàn thành xây dựng kết cấu hạ tầng 02 khu các cơ sở sản xuất công nghiệp, đó là Khu các cơ sở sản xuất công nghiệp Lương Sơn và Khu các cơ sở sản xuất công nghiệp bờ trái sông Đà - thị xã Hoà Bình.

1. Khu các cơ sở sản xuất công nghiệp Lương Sơn

1.1. Vị trí: tại xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

- Khu các cơ sở sản xuất công nghiệp Lương Sơn nằm trên quốc lộ 6, cách thị xã Hoà Bình 35 km, cách Hà Nội 40 km, gần sông Bùi, đường Hồ Chí Minh và chuỗi đô thị Hoà Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn. Hiện nay, khu này đã có Nhà máy gạch tuynel Lương Sơn, công suất 20 triệu viên/năm.

- Ranh giới được xác định: phía đông nam giáp quốc lộ 6; phía tây nam giáp khu dân cư; phía tây bắc giáp xã Hoà Sơn; phía đông bắc giáp ruộng lúa của xã Hoà Sơn.

1.2. Diện tích: 68,12 ha, trong đó diện tích dành cho xây dựng nhà máy là 50,026 ha, bao gồm:

- Khu A: bố trí cho công nghiệp chế biến lâm sản, diện tích 6,9 ha.

- Khu B: bố trí cho công nghiệp điện, điện tử, tin học, diện tích 11,76 ha.

- Khu C: bố trí cho công nghiệp sản xuất hàng hoá mỹ phẩm, diện tích 5,26 ha.

- Khu D: bố trí cho công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu, diện tích 5,12 ha.

- Khu E: bố trí cho công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, diện tích 4,35 ha.

- Khu G: bố trí cho công nghiệp tuyển quặng, diện tích 4,12 ha.

- Khu H: bố trí cho công nghiệp sản xuất phụ tùng xe máy, diện tích 3,55 ha.

- Khu M: bố trí cho công nghiệp dệt, da, may công nghiệp, diện tích 5,33 ha.

- Khu dịch vụ: bố trí cho dịch vụ và giới thiệu sản phẩm, diện tích 3,636 ha.

Toàn bộ khu đất có khả năng đáp ứng cho 29 doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2. Khu các cơ sở sản xuất công nghiệp bờ trái thị xã Hoà Bình

2.1. Vị trí: nằm trong địa phận của phường Hữu Nghị, thị xã Hoà Bình.

- Khu đất được giới hạn bởi các tuyến đường nội thị: phía bắc giáp đường Hữu Nghị; phía nam giáp đường Hoà Bình; phía đông giáp đường Lê Thánh Tông; phía tây giáp đường Hoà Bình.

2.2. Diện tích: 86,37 ha, trong đó diện tích đất xây dựng nhà máy là 54,33 ha, bao gồm:

- Khu A: bố trí cho công nghiệp điện tử, điện lạnh, diện tích 11,17 ha.

- Khu B: bố trí cho công nghiệp cơ khí, diện tích 9,91 ha.

- Khu C: bố trí cho công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, diện tích 13,9 ha.

- Khu D: bố trí cho công nghiệp chế biến lâm sản, diện tích 5,89 ha.

- Khu E: bố trí cho công nghiệp chế biến nông sản, diện tích 8,66 ha.

- Khu G: bố trí cho công nghiệp sản xuất cấu kiện bêtông cốt thép, diện tích 4,8 ha.

Khu các cơ sở sản xuất công nghiệp bờ trái Sông Đà nằm trong quy hoạch chung xây dựng thị xã Hoà Bình và quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh, có tầm quan trọng trong thu hút đầu tư, là đòn bẩy trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Hòa Bình - Thế và lực mới trong thế kỷ XXI