Các dự án kêu gọi đầu tư

Danh mục dự án gọi vốn đầu tư trong và ngoài nước

15/12/2009 17:00

Danh mục dự án gọi vốn đầu tư trong và ngoài nước

STT

Lĩnh vực, dự án

Địa điểm

Năng lực

Quy mô đầu tư (triệu USD)

I

Lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ

1

Du lịch lòng hồ sông Đà

Lòng hồ sông Đà

 

10

2

Khu du lịch sinh thái động Tiên

Xã Phú Lão, huyện Lạc Thuỷ

 

3

3

Xây dựng khách sạn nhà sàn Suối Trì

Thị xã Hoà Bình

 

5

4

Du lịch Ngòi Hoa

Huyện Tân Lạc và hồ sông Đà

 

5

5

Nâng cấp, cải tạo khu câu lạc bộ công nhân và khách sạn sông Đà

Thị xã Hoà Bình

 

6

6

Xây dựng trung tâm thương mại

Thị xã Hoà Bình

Nhà cấp I

5

7

Bệnh viện kỹ thuật cao

Huyện Lương Sơn

 

10

8

Khu nghỉ dưỡng sinh thái cho người cao tuổi

Huyện Lương Sơn

 

5

9

Xây dựng căn hộ cho thuê

Huyện Lương Sơn

 

10

10

Xây dựng căn hộ cho thuê

Thị xã Hoà Bình

 

10

II

Lĩnh vực chế biến nông, lâm sản

1

Trồng và chế biến chè tuyết

Huyện Mai Châu

 

1

2

Trồng và chế biến măng

Huyện Mai Châu, huyện Đà Bắc

 

2

3

Nhà máy chế biến thức ăn gia súc

Xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu

 

3

4

Nhà máy chế biến bột củ dong

Xã Xăm Khoè, huyện Mai Châu

 

3

5

Chăn nuôi đà điểu lấy thịt

Huyện Lạc Thuỷ

 

5

6

Sản xuất, chế biến chè Lương Sơn, Lạc Sơn

Huyện Lương Sơn, huyện Lạc Sơn

1.000 tấn/năm

1

7

Chế biến dứa xuất khẩu Lạc Thuỷ

Huyện Lạc Thuỷ

 

10

III

Lĩnh vực công nghiệp

1

Sản xuất mỹ phẩm

Huyện Lương Sơn (khu công nghiệp)

 

3

2

Chế tạo, lắp ráp ôtô

Huyện Lương Sơn (khu công nghiệp)

 

5

3

Chế tạo, sản xuất các loại máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp

Huyện Lương Sơn (khu công nghiệp)

 

5

4

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu

Thị xã Hoà Bình (khu công nghiệp)

 

3

5

Lắp ráp và sản xuất máy vi tính

Thị xã Hoà Bình (khu công nghiệp)

 

5

6

Sản xuất phụ tùng xe máy

Huyện Lương Sơn (khu công nghiệp)

 

5

7

Sản xuất văn phòng phẩm cao cấp

Huyện Lương Sơn (khu công nghiệp)

 

2

8

Sản xuất, lắp ráp điện tử dân dụng

Huyện Lương Sơn (khu công nghiệp)

 

5

9

Sản xuất ván sợi ép

Huyện Lương Sơn (khu công nghiệp)

 

40

10

Sản xuất giày vải xuất khẩu

Thị xã Hoà Bình

1,5 triệu đôi/năm

2

Hòa Bình - Thế và lực mới trong thế kỷ XXI