Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

Chính sách ưu đãi đối với các KCN

(13/12/2009 17:00)

Các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tại các khu công nghiệp của Tỉnh Hòa Bình

Trên 35.000 khách hàng được hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng Chính sách - Xã hội

(24/11/2009 17:00)

(HBĐT) - Thực hiện Quyết định 579/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cho vay HTLS tại Ngân hàng CSXH, đến nay đã có 35.083 khách hàng được HTLS, dư nợ cho vay đạt 285.578 triệu đồng, số lãi tiền vay đã HTLS cho khách hàng là 1.251 triệu đồng.