Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên

Cam Cao Phong, vượt khó giữ vững thị trường

(11/11/2018 17:00)

Bước vào niên vụ cam 2018 - 2019, giá bán mặt hàng này trên địa bàn huyện Cao Phong giảm hơn so với những năm trước. Theo đánh giá của các chuyên gia ngành nông nghiệp, một phần do thị trường cam trên địa bàn huyện đang bước vào giai đoạn bão hòa, bước đầu của ngưỡng cung vượt cầu; một phần do bị ảnh hưởng của tình hình thời tiết bất thuận. Vượt qua khó khăn bước đầu của niên vụ cam mới, cán bộ, nhân dân huyện Cao Phong đang quyết tâm duy trì chất lượng ổn định, giữ vững thị trường tiêu thụ.

Phát triển cây trồng với quy mô lớn gắn với thị trường tiêu thụ

(11/11/2018 17:00)

Trong những năm gần đây, chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa nhằm tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập cho nhân dân đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chú trọng. Nhờ đó, trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng chuyên canh tập trung được đầu tư với quy mô lớn và hiện đại, sản xuất theo chuỗi liễn kết, tạo ra các sản phẩm an toàn từ sản xuất tới tiêu thụ, cung ứng ra thị trường.

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa- tạo đà vững chắc cho nông nghiệp phát triển

(11/11/2018 17:00)

Ngày 13/11/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU về cơ chế hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh giải đoạn 2014 - 2020. Trong thời gian qua, nhiều chính sách phát triển sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt là các sản phẩm như cây ăn quả có múi, rau an toàn, cá lòng hồ Hòa Bình được ban hành. Các cơ quan chuyên môn đã tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch chuyên ngành theo hướng tạo các vùng sản xuất an toàn tập trung, quy mô lớn như: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển cây có múi an toàn tập trung đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển mía đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; lập quy hoạch phát triển cây dược liệu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hướng đi mới trong tiêu thụ cam, nhìn từ hoạt động của Liên hiệp HTX cam Cao Phong

(11/11/2018 17:00)

Cam Cao Phong là nông sản đầu tiên và duy nhất (tính đến thời điểm hiện tại) của tỉnh Hòa Bình được cấp chỉ dẫn địa lý. Với những giá trị đặc sắc riêng có của mình, cam Cao Phong đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ trên hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu. Đặc biệt, năm 2017, Liên hiệp HTX cam Cao Phong đã chính thức được ra mắt, mở ra hướng đi mới trong tiêu thụ cam.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản giữa Thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(11/11/2018 17:00)

Ngày 5/11, tại Thành phố Hà Nội, Sở NN &PTNT Tỉnh Hòa Bình và phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và liên kết hợp tác tiêu thụ nông sản an toàn giữa 2 địa phương. Tham gia còn có đại diện của trên 20 doanh nghiệp, HTX sản xuất và phân phối sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Hòa Bình và Thành phố Hà Nội.