Chỉ đạo điều hành

Phương án cấm đường Hòa Bình qua khu vực công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình

19/02/2021 08:42
Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, ngày 8/2/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quyết định số 327/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cấm đường Hòa Bình qua khu vực công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Theo đó, cấm người và tất cả phương tiện giao thông đường bộ lưu thông trên đường Hòa Bình qua khu vực công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình (trừ người và phương tiện thực thi nhiệm vụ, tham quan tại Nhà máy thủy điện Hòa Bình theo nội quy ra vào khu vực công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình), phạm vi cấm đường từ: Km0 + 200 đến Km2 + 900, đường Hòa Bình.

Cấm loại xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn 1,5 tấn, máy kéo và các xe máy chuyên dùng lưu thông qua cầu Hòa Bình trong thời gian từ 6h00 đến 8h00; 11h00 đến 13h00; 16h00 đến 18h30 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 8/2/2021, đồng thời phân luồng cho các phương tiện này lưu thông qua cầu Hòa Bình 3 trong thời gian nói trên.

Công ty Thủy điện Hòa Bình chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan điều chỉnh nội quy ra vào khu vực công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình theo quy định. Đồng thời triển khai, thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông khi các phương tiện giao thông ra, vào khu vực công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Xây dựng nội quy ra vào khu vực công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình và cử lực lượng kiểm tra, kiểm soát an ninh trong phạm vi bảo vệ công trình theo quy định. Tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm giao thông đường bộ và Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

 

 

Kim Qúy-CTTĐT