Chỉ đạo điều hành

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình ngày 12/11/2020

12/11/2020 09:25
Sáng ngày 12/11/2020, theo Chương trình làm việc của Quốc hội tại Kỳ 10, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội tiến hành phiên Thảo luận tổ về Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cở.
Trần Đăng Ninh phát biểu tại phiên Thảo luận tổ

  Tại Tổ đại biểu số 05:

          1. ĐBQH Trần Đăng Ninh phát biểu:

          - Trước hết, tôi tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cở. Đây là cơ sở pháp lý để điều chỉnh những vấn đề liên quan đến bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

          - Tại Điều 17, quy định về việc cho nghỉ khi mất uy tín của lực lượng này, tôi đề nghị quy định mất uy tín với Nhân dân chứ không phải là mất uy tín trong nhóm, trong tổ.

- Tại Điều 19, tôi đề nghị quy định rõ hơn việc đảm bảo kinh phí cho hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, do ngân sách Nhà nước hay do người dân đóng góp.

          - Trong dự thảo Luật quy định “Do UBND cấp xã xác định đạo đức…” là khó thực hiện. Trên thực tế hiện nay UBND cấp xã chỉ xác nhận gia đình văn hóa. Vấn đề này cần nghiên cứu thêm.

          - Tại Điều 22, quy định lực lượng này có trụ sở làm việc do UBND xã bố trí thì rất bất cập vì có những xã điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, kinh phí ít thì không thể bố trí được. Tôi đề nghị quy định dùng Nhà văn hóa để làm nơi làm việc của lực lượng này.

2. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tiến Sinh  phát biểu:

- Tôi đồng tình với sự cần thiết ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cở. Tuy nhiên, đề nghị cần rà soát, đối chiếu với Pháp lệnh Công an xã để tránh chồng chéo và cần thiết kế bố cục, nội dung hợp lý. Đồng thời, cần cân nhắc đến chế độ, chính sách của lực lượng này. Hiện nay, những người làm công tác tại thôn, xóm, bản, tổ dân phố chỉ được hưởng một khoản phụ cấp rất thấp, chỉ hơn 1 triệu đồng nên nhiều người không muốn tham gia, họ tham gia do nhiệt tình và tính cộng đồng mà thôi chứ không phải tham gia vì thu nhập.

- Đề nghị nghiên cứu quy định về số lượng của lực lượng này, vì nếu Luật có hiệu lực thì số lượng của lực lượng này lên tới hơn 1.500.000 người.

- Tôi đề nghị xác định rõ địa vị pháp lý của lực lượng này trong dự thảo Luật. Đồng thời, rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của lực lượng này và lực lượng này là do tự nguyện hay không?

- Việc quy định kinh phí hoạt động, chế độ chính sách liên quan đến lực lượng này mà giao cho chính quyền địa phương thì không khả thi vì thêm gánh nặng cho ngân sách địa phương. Đề nghị cần cân nhắc quy định việc thẩm quyền của chính quyền địa phương quyết định số lượng, kinh phí hoạt động, chế độ chính sách của lực lượng này./.

Phan Thanh Nga (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)