Chỉ đạo điều hành

Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021: Bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh và thông qua các Nghị quyết quan trọng

11/11/2020 00:00
Ngày 11/11, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng về công tác nhân sự chủ chốt của Hội đồng nhân dân tỉnh; miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Dự kỳ họp có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Trung ương.
Các đại biểu biểu quyết tán thành thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 17 là kỳ họp chuyên đề, chủ yếu thực hiện các nội dung về việc sắp xếp, bố trí cán bộ chủ chốt của Hội đồng nhân dân tỉnh sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Với quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra trong năm 2020 và các nhiệm vụ quan trọng khác, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo để hoàn thành các nhiệm vụ của cơ quan dân cử ở địa phương. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn và quyết định bầu các chức danh, đảm bảo thống nhất với định hướng, giới thiệu nhân sự của cấp Ủy tỉnh.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành xem xét, thảo luận và thông qua 15 nghị quyết. Trong đó, gồm nhóm nghị quyết về công tác cán bộ; nhóm nghị quyết về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án và các nhóm nghị quyết về: Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và việc bổ sung, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2021

Về công tác nhân sự, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành miễn nhiệm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đối với đồng chí Trần Đăng Ninh; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các đồng chí: Hoàng Văn Tứ, Đinh Văn Dực về nghỉ theo chế độ; Trưởng các Ban: Pháp chế; Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các đồng chí: Đinh Quốc Liêm, Nguyễn Thị Oanh về nghỉ theo chế độ; Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các đồng chí Hà Tất Đạt, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do chuyển công tác; Nguyễn Viết Trọng; Bùi Văn Đức về nghỉ theo chế độ. Bầu các chức danh Chủ tịch; Phó Chủ tịch; Trưởng các Ban: Pháp chế; Ban dân tộc; Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo trình tự, thủ tục quy định. Theo đó, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu và giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Đồng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu giữ chức Trưởng Ban Pháp chế; Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu giữ chức Trưởng Ban Dân tộc; Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hóa – xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh. Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chia tay đồng chí Trần Đăng Ninh

Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

          Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI đã hoàn thành nội dung và chương trình đề ra. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của kỳ họp. Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy và kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tích cực chủ động nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn đời sống để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan hữu quan nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết của kỳ họp./.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp

                                                                  

Thùy An (CTTĐT)