Chỉ đạo điều hành

Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Ban Dân tộc về việc chuẩn bị thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14

16/09/2020 02:45
Sáng ngày 14/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Ban Dân tộc về việc chuẩn bị thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14, ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030. Chủ trì buổi làm việc có Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH. Tham dự có các vị đại biểu Quốc hội tỉnh khoá XIV, đại diện Lãnh đạo các sở.
Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và việc chuẩn bị thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14, ngày 19/6/2020 của Quốc hội. Trong 9 tháng năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh đã kịp thời triển khai Chương trình 135, chính sách dân tộc và các Đề án tăng cường sự hợp tác Quốc tế hỗ trợ và phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, tốc độ giải ngân trong các công trình đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Đồng thởi, Ban Dân tộc đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh về việc chuẩn bị một số nội dung để triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Nghị quyết quy định thời gian thực hiện Chương trình là 10 năm, chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn I từ năm 2021-2025 và giai đoạn II từ năm 2025-2030. Mục tiêu thực hiện nhằm thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước; phấn đấu đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn và đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Kinh phí thực hiện trong giai đoạn I tối thiểu là 137.664 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương chiếm 76,2%. Ban Dân tộc tham mưu cho UBND về việc thành lập BCĐ Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Hòa Bình giai đoạn 2012-2030 của tỉnh và xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ, đề xuất lập Văn phòng điều Chương trình cấp tỉnh sau khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Nhằm đảm bảo tiến độ và nắm chắc thực trạng kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc để phục vụ xây dựng đề án và nhu cầu vốn thực hiện các nội dung đầu tư, hỗ trợ, Ban Dân tộc đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiến hành rà soát, đánh giá từ cấp xóm, xã. Dự kiến đến ngày 20/9/2020, Ban Dân tộc sẽ tổng hợp số liệu để báo cáo UBND tỉnh.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu thống nhất cho ý kiến vào một số nội dung: Cần tiến hành rà soát đánh giá đúng thực chất, sát với thực tế trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế- xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là những nơi đặc biệt khó khăn; xác định cụ thể đối tượng được hưởng nguồn hỗ trợ để làm căn cứ xây dựng kinh phí thực hiện; đánh giá chương trình 135, xóa đói giảm nghèo và xây dựng NTM để rút ra bài học, kinh nghiệm trong việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Từ đó, xây dựng đề án, kế hoạch có quy hoạch và đem lại hiệu quả cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao những ý kiến đóng góp các đại biểu. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các Ban Dân tộc bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình MTQG về phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tham mưu tốt cho UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình; tích cực phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương trong việc xây dựng đề án, trong đó lồng ghép chương trình MTTQ về giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tuyên truyển để các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng và trách nhiệm, tạo sự đồng thuận xây dựng, triển khai đề án; đồng thời tăng cường vai trò giám sát, dân chủ của quần chúng nhân dân. Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị cơ quan chủ quản nhanh chóng kiện toàn BCĐ, có sự phân cấp, phân quyền rõ ràng, tăng cường sự phối hợp từ tỉnh đến cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện, với mục tiêu xã nào cũng có có dự án, nhân dân đều có việc làm./.

Kim Quý - CTTĐT