Chỉ đạo điều hành

Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone

05/08/2020 03:25
Thực hiện Công văn số 2841 BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone, ngày 4/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1287/UBND-KGVX về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone.
Ứng dụng Bluezone là ứng dụng nhằm phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm qua điện thoại thông minh 

Ứng dụng Bluezone là ứng dụng nhằm phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm qua điện thoại thông minh một cách nhanh chóng, chính xác, góp phần bảo vệ minh, bảo vệ cộng đồng trước đại dịch COVID-19.

Để có thể nhanh chóng hỗ trợ công tác kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tinh để nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, cụ thể như sau:

1. Các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh vận động, tuyên truyền, yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động của mình cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh; cử người kiểm soát, ghi nhận các hoạt động vào của trụ sở, yêu cầu mọi người đến làm việc phải cài đặt và chạy ứng dụng. Đăng hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone lên Cổng thông tin điện tử, Cổng 1022, Cổng dịch vụ công và các trang thông tin điện tử của đơn vị minh quản lý.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các trường học, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn yêu cầu các giáo viên và học sinh, sinh viên trong lớp có điện thoại di động thông minh cài đặt cho mình và cho người thân. Nhắn tin đến phụ huynh khuyển khích cài đặt ứng Bluezone cho mình và gia đình.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai đến các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú để cài đặt ứng dụng cho nhân viên và giới thiệu khách hàng cài đặt khi sử dụng dịch vụ, khi ra vào trụ sở, các địa điểm thuộc quyền quản lý...

4. Sở Giao thông vận tải tổ chức thông tin, hướng dẫn cài đặt Bluezone trên các bến xe, phương tiện giao thông vận tải công cộng...

5. Tỉnh đoàn Hòa Bình, Hội Phụ nữ tỉnh phát động phong trào cài đặt và hỗ trợ người dân cải Bluezone. Phát động đoàn viên thanh niên cài đặt và hướng dẫn người dân nơi mình sinh sống cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

6. Ban quản lý các khu công nghiệp tuyên truyền đến các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp cho công nhân cài đặt ứng dụng Bluezone.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Yêu cầu chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố in, phát tờ rơi tới từng nhà để tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng; giao nhiệm vụ cho tổ dân phố, khu phố, xóm đến từng nhà dân yêu cầu cài đặt ứng dụng Bluezone.

- Vận động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn phổ biến, khuyến nghị khách hàng cải đặt ứng dụng Bluezone khi sử dụng dịch vụ hoặc ra vào trụ sở, các Trung tâm thương mại, các chợ...

- Chỉ đạo hệ thống truyển thanh cơ sở tại địa phương đưa tin kịp thời các chủ trương, chi đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 và thông tin hướng dẫn để người dân biết truy cập và tải cài đặt ứng dụng Bluezone; triển khai hình ảnh tuyên truyền bản in và dán nơi công cộng, điểm đông người. Bản điện tử chiếu ở các bảng điện tử trong thang máy và các địa điểm công cộng.

8. Bảo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đưa tin tuyên truyền và định kỳ nhắc lại trên các phương tiện thông tin đại chúng để đông đảo người dân biết, sử dụng, đăng link tải ứng dụng để người dân được biết theo địa chỉ tải ứng dụng: https://www.bluezone.gov.vn.

9. Các doanh nghiệp viễn thông:

- Thực hiện nhắn tin đến các thuê bao di động đang hoạt động trên địa bàn tỉnh với nội dung “đề nghị thuê bao tải cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ: https://www.bluezone.gov.vn”; số lượng, thời gian nhắn tin: 01 lần, vào ngày 5/8/2020.

- Yêu cầu nhân viên trong doanh nghiệp triển khai cài đặt ứng dụng và hướng dẫn khách hàng cài đặt khi đến giao dịch./.

        

                                                                          

 

Lê Huệ (CTTĐT)