thông tin dịch bệnh Covid-19

Địa lý tự nhiên Huyện Yên Thủy

(15/12/2009 17:00)

Yên Thủy là một huyện miền núi nằm ở phía đông nam tỉnh Hòa Bình, tiếp giáp với ba vùng Tây Bắc, đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Huyện Yên Thuỷ phía đông giáp huyện Lạc Thủy, phía tây giáp huyện Lạc Sơn, phía nam giáp các huyện Nho Quan (Ninh Bình) và Thạch Thành (Thanh Hóa), phía bắc giáp huyện Kim Bôi. Huyện lỵ Yên Thủy là thị trấn Hàng Trạm. Tổng diện tích tự nhiên của toàn huyện là 282 km2 (chiếm 6% diện tích cả tỉnh), dân số trung bình là 62.050 người (chiếm 7,8% dân số của tỉnh) với mật độ 220 người/km2 (bằng 1,3 lần mật độ dân số toàn tỉnh).