Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Tổng kết Chương trình phối hợp trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017-2020

13/01/2021 08:48
Chiều 12/1, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết Chương trình phối hợp số 20/CTrPH-MTTQ-BTNMT về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017-2020.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Dự tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi Chương trình phối hợp số 20 được triển khai, đã có 63/63 tỉnh, thành phố ký kết chương trình phối hợp hoặc kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Sở Tài nguyên và Môi trường đề thực hiện. Công tác phối hợp tập trung vào các nôi dung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; giám sát, phản biện xã hội về bảo vệ môi trường; xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình điểm,…

Sau 4 năm thực hiện, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hỗ trợ 50/63 tỉnh, thành phố triển khai xây dựng, duy trì và nhân rộng 344 mô hình điểm bảo vệ môi trường. Từ đó, các địa phương tiếp tục nhân rộng lên thành 40.626 mô hình điểm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức lễ mít tinh Ngày Môi trường thế giới tại 5.393  khu dân cư, khơi thông 102.898 km dòng chảy, trồng 2.854.603 cây xanh và thu gom 1.868.420 khối rác thải, huy động hơn 8,2 triệu ngày công và nhân dân đóng góp vật tư quy đổi ra tiền hơn 168 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức 2.550 cuộc giám sát, tổ chức tập hợp ý kiến của nhân dân về lĩnh vực tài nguyên và môi trường để phản ánh tới các cơ quan chức năng xem xét xử lý.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra các cách làm hay, mô hình tiên tiến đề thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định chương trình phối hợp đã bám sát các nội dung, nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả rõ nét, góp phần tích cực vào thành tựu phát triển chung của đất nước. Chỉ rõ những hạn chế trong giai đoạn 2016-2020, đồng chí đề nghị thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và ngành Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa, đề ra các biện pháp, lộ trình để khắc phục những hạn chế, tồn tại thời gian qua; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa để thực hiện thành công chương trình giai đoạn 2021-2025; trong đó, tập trung vận động nhân dân giám sát các doanh nghiệp sản xuất chấp hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; cải thiện môi trường ở các khu đô thị lớn, khu công nghiệp, làng nghề, đặc biệt là giám sát nạn rác thải nhựa, rác thải sinh hoạt, rác thải y tế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong hệ thống mặt trận và chính quyền các cấp cũng như trong nhân dân. Chúc mừng những cá nhân, tập thể tiêu biểu được khen thưởng, đồng chí mong muốn các điển hình tiêu biểu tiếp tục là tấm gương sáng nhân rộng lan tỏa các mô hình điểm, cách làm hay, sáng tạo trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen cho 10 tập thể thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, 20 cá nhân thuộc Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư. Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tặng bằng khen cho 15 tập thể có thành tích tiêu biểu trong chương trình phối hợp về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường giai đoạn 2017-2020. Có 2 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường.

Tiếp đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường ký kết Chương trình phối hợp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025./.

Kim Quý-CTTĐT