Thời sự trong ngày

Thành lập Đội cơ động phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ khu vực cách ly tại Trung đoàn 814 lần 08

17/09/2020 02:57
Căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện chuẩn bị việc tiếp nhận công dân Việt Nam từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch cách ly tại địa bàn tỉnh Hòa Bình, bắt đầu từ ngày 11/09/2020 đến 24/09/2020, khu vực cách ly tại Trung đoàn 814 (Tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), Sở Y tế ban hành Quyết định số 2232/QĐ-SYT, ngày 11/9/2020 về việc thành lập Đội cơ động phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ khu vực cách ly tại Trung đoàn 814 lần 08.

Thành lập Đội cơ động phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực cách ly tập trung thuộc Trung đoàn 814 gồm các thành viên thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (gọi tắt là Đội cơ động), cụ thể:

1. Đội trưởng:

BS. Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng khám Điều trị nghiện chất.

2. Các thành viên:

Bs. Nguyễn Thị Định, Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

ĐD. Hoàng Kim Xuyến, Phòng khám đa khoa;

CN. Trần Thị Ánh Dương, Khoa XN-CĐHA-TDCN.

Các thành viên của đội có nhiệm vụ:

- Phân công cán bộ tham gia thường trực tại cở sở cách ly theo đúng quy định.

- Tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho các cán bộ, nhân viên, công dân tại cơ sở  cách ly nắm chắc các nội dung về phòng, chống dịch bệnh.

- Bảo đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, thuốc... để triển khai thực hiện tại cơ sở cách ly.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật huy động 01 xe cứu thương thường trực đảm bảo sẵn sàng vận chuyển công dân từ cơ sở cách ly đến các bệnh viện để khám, điều trị.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành, Đội cơ động tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.                                                                             

 

Lê Huệ (CTTĐT)
Danh sách bài viết cũ