Thời sự trong ngày

Tiếp tục cách ly y tế các trường hợp đang cách ly tập trung tại Trung đoàn 814 sau khi có ca bệnh dương tính

06/08/2020 09:01
Để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1275/UBND-KGVX, ngày 3/8/2020 về việc tiếp tục cách ly y tế các trường hợp đang cách ly tập trung tại Trung đoàn 814 sau khi có ca bệnh dương tính.
Các công dân được cấp phát đồ dùng sinh hoạt cá nhân và hướng dẫn cách phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung Trung đoàn 814

Theo đó, xét đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 1671/SYT-NVY ngày 02/8/2020 về việc đề xuất tiếp tục cách ly y tế các trường hợp đang cách ly tập trung tại Trung đoàn 814 sau khi có ca bệnh dương tính.      

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý tiếp tục áp dụng hình thức cách ly y tế tập trung đối với 53 trường hợp đang cách ly tại Trung đoàn 814 theo quy định vì có tiếp xúc gần với 02 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (theo kết quả được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo vào hồi 16h06 phút ngày 31/7/2020).

Yêu cầu Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương rà soát, phân loại và xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với 02 trường hợp trên theo đúng quy định./.

 

 

                                                                                               

Lê Huệ (CTTĐT)
Danh sách bài viết cũ