Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Biểu dương, khen thưởng 201 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập suốt đời

31/07/2020 09:57
Trong 2 ngày (30 - 31/7), Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg, ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Dự đại hội có các đồng chí: Phạm Hoàng Be, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Đồng chí Phạm Hoàng Be, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam trao Bằng khen của T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam cho các đơn vị

Để phong trào đảm bảo chất lượng, hiệu quả, trước khi triển khai đại trà mô hình trên phạm vi toàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Hội Khuyến học hướng dẫn các cấp hội triển khai thí điểm mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” tại 2 huyện Cao Phong, Mai Châu. Kết quả triển khai thí điểm cho thấy có đến 94% số gia đình được bình xét đạt tiêu chuẩn “Gia đình học tập”, 94% dòng họ đạt tiêu chuẩn “Dòng họ học tập”, 90% cộng đồng đạt tiêu chuẩn “Cộng đồng học tập và 100% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “Đơn vị học tập”. Đây là tiền đề và động lực quan trọng để từ năm 2016 triển khai đại trà các mô hình trên địa bàn toàn tỉnh.

Khi triển khai mô hình đại trà ra toàn tỉnh, vấn đề tuyên truyền đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể đặc biệt quan tâm. Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với các cơ quan truyền thông để có gần 100 tin, bài đăng trên Báo Đại biểu Nhân dân, Báo Dân trí, Tạp chí Dân vận, Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh…Cùng với việc tuyên truyền, các địa phương đã quan tâm triển khai đầy đủ, kịp thời các tài liệu hướng dẫn đánh giá, công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”. Trong tổng số 153.369 mô hình học tập đã được công nhận năm 2019, có rất nhiều mô hình học tập xuất sắc, tiêu biểu đã được các cấp khen thưởng.

Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh cho thấy tất cả các nội dung triển khai đều đã thực hiện vượt chỉ tiêu so với mục tiêu đề ra. Cụ thể, toàn tỉnh có 80,53% gia đình học tập, vượt chỉ tiêu 20,53%; 55,16% dòng họ học tập, vượt chỉ tiêu 15,16%; gần 86% cộng đồng học tập, vượt chỉ tiêu gần 36% và gần 80% đơn vị học tập, vượt chỉ tiêu 40%. Việc xây dựng các mô hình học tập góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Hoàng Be, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam biểu dương và chúc mừng 153.369 mô hình học tập đã được công nhận, đặc biệt là các mô hình học tập xuất sắc tiêu biểu được Hội Khuyến học Việt Nam, UBND tỉnh khen thưởng. Đồng chí Phó Chủ tịch T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam tin tưởng với truyền thống hiếu học của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cái nôi của nền văn hoá Hoà Bình nổi tiếng, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng tiếp tục được phát huy và đẩy mạnh, góp phần xứng đáng vào phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng xã hội học tập và hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giáo cao những thành tích nỗ lực, cố gắng của cán bộ, hội viên Hội Khuyến học toàn tỉnh trong những năm qua. Nhấn mạnh về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội Khuyến học các cấp tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khuyến học bằng các phương thức; tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội các cấp ngày càng vững mạnh; chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài ở tất cả các địa phương; tích cực tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, tấm gương trong phong trào khuyến học, khuyến tài.

Nhân dịp này, T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam, UBND tỉnh đã khen thưởng 201 tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào học tập suốt đời trên địa bàn tỉnh Hòa Bình./.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Đồng chí Quách Thế Tản, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao Bằng khen cho các cộng đồng và đơn vị học tập tiêu biểu

 

Lê Huệ (CTTĐT)