Chính trị

Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

31/07/2020 09:54
Ngày 29/7, tại Nhà khách Tỉnh ủy, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đồng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự, có lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua.

Toàn cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác và các nội dung giao ước thi đua đã ký kết để tập trung sự chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các nội dung giao ước thi đua đã đề ra. Chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai các phong trào thi đua của cấp trên, trong đó xác định nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình của đơn vị cho từng chuyên đề từng giai đoạn và thực hiện sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua đã phát động, góp phần thúc đẩy hoạt động thi đua, khen thưởng đi vào thực chất. Phát huy được vai trò của Khối thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã có sự gắn kết, phối hợp nhịp nhàng trong công tác tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và các đoàn thể gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong hoạt động của Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh như: Một số cán bộ, công chức chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; việc đổi mới nội dung, hình thức chưa kịp thời; công tác tuyên truyền, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến chưa được kịp thời,… Đồng thời, các đại biểu đã thống nhất đề ra các phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

6 tháng cuối năm 2020, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, trong đó tập trung: Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua đột xuất, chuyên đề trong các đợt phát động thi đua, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chú trọng phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các nhân tố mới, tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả và biện pháp nhân điển hình tiên tiến trong công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị; các cơ quan, đơn vị tiếp tục nỗ lực đưa phong trào thi đua, khen thưởng thật sự đi vào nền nếp, hiệu quả và thực chất./.