Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021: Thông qua 24 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và công tác nhân sự

07/04/2021 02:44
Ngày 06/4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ 20. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tới dự có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 20 của HĐND tỉnh khóa XVI được diễn ra vào thời điểm các cấp, các ngành đang tập trung triển khai nhiều giải pháp tích cực trong thực hiện mục tiêu kép vừa sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, vừa tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và gấp rút chuẩn bị cho công tác tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVvà bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII. Để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, dành thời gian nghiên cứu kỹ các tài liệu, tập trung cho ý kiến, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để Hội đồng nhân dân tỉnh có những quyết định đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết định 24 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và công tác nhân sự. Trong đó, tập trung vào một số nhóm vấn đề quan trọng: Cho ý kiến về điều chỉnh, bổ sung cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư công 2019; Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện một số dự án theo quy định tại Luật Lâm nghiệp và thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh nội dung tại Nghị quyết số 401/NQ-HĐND ngày 05/02/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về thông qua chủ trương đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép tỉnh Hòa Bình áp dụng cơ chế tài chính đối với chi phí tư vấn giám sát các hạng mục nhà máy xử lý nước thải thuộc dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hòa Bình sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức và Chính phủ Thụy Sỹ; xem xét quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao, vận động viên thể thao thành tích cao...

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành các thủ tục, trình tự về công tác cán bộ. Cụ thể, miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 02 đồng chí: Trần Hồng Quang, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ và Nguyễn Hoàng Thư, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, do chuyển công tác. Bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Hinh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá: Với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI đã hoàn thành chương trình đề ra, đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và quyết định thông qua các nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, chính quyền các cấp tập trung triển khai bảo đảm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết được thông qua; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động để tạo những chuyển biến mạnh mẽ ngay từ những tháng đầu năm 2021, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo.

Gần 2 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Vì vậy, đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị, chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ, tích cực triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử; phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết dân tộc để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là ngày hội của toàn dân, đảm bảo diễn ra dân chủ, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp./.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp

                                                         

 

Thùy An (CTTĐT)