Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Bàn giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

16/11/2020 09:54
Ngày 12/11, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 6/11/2020 và bàn các giải pháp thực hiện những tháng cuối năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao gần 4.422 tỷ đồng. Số kế hoạch vốn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trong kế hoạch đầu tư công gần 4.299 tỷ đồng.

Ngay từ đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo sát sao cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Tỉnh đã tích cực rà soát, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để điều chuyển vốn cho các dự án khác có nhu cầu và khả năng giải ngân tốt hơn.

Tính đến hết ngày 6/11/2020, số kế hoạch vốn đã giải ngân được 2.187,5 tỷ đồng, đạt 50,9% kế hoạch vốn Hội đồng nhân dân tỉnh giao và 49,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh đã giải ngân được 1.153,2 tỷ đồng, đạt 57,7% kế hoạch vốn của Hội động nhân dân tỉnh giao và 54,4% kế hoạch vốn Thủ tướng giao; vốn Ngân sách Trung ương đã giải ngân 953,8 tỷ đồng, đạt 48,9% kế hoạch vốn năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Thủ tướng giao; vốn nước ngoài ODA giải ngân 110,5 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch vốn giao; vốn bổ sung kế hoạch năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2018 giải ngân 80,4 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch vốn giao.

Theo đánh giá, tỷ lệ giải ngân của tỉnh hiện đang ở mức thấp. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, gói thầu mua sắm thiết bị từ nước ngoài chưa thể thực hiện. Một số nguồn vốn mới được giao bổ sung từ tháng 6 và tháng 7/2020 nên khối lượng thực hiện, giải ngân còn thấp, đặc biệt là dự án khởi công mới chưa hoàn thành thủ tục đầu tư nên chưa đủ điều kiện thực hiện, giải ngân vốn. Nguồn thu từ xổ số kiến thiết và thu từ sử dụng đất chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Việc thực hiện một số các quy định mới về quản lý và sử dụng vốn ODA, quản lý chí phí đầu tư xây dựng đã dẫn đến điều chỉnh dự án còn gặp vướng mắc và mất nhiều thời gian. Đối với những dự án không thể thực hiện, giải ngân do vướng mắc về thủ tục thanh toán, Sở Kế hoạch và Đẩu tư đã phối hợp với các chủ đầu tư rà soát, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn trả số vốn là 321,6 tỷ đồng vốn nước ngoài về ngân sách Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Do đó, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các chủ đầu tư rà soát các dự án được giao làm chủ đầu tư, khẩn trương chỉ đạo thực hiện các biện pháp giải ngân kế hoạch vốn giao đảm bảo đến ngày 31/12/2020 đạt 100%. Đặc biệt là đối với các dự án đến nay có tỷ lệ giải ngân thấp dưới 30% hoặc chưa giải ngân. Các chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn từ nguồn thu sử dụng đất có nhu cầu giải ngân sớm gửi hồ sơ đến Sở Tài chính để làm căn cứ điều hành dự toán. Tăng cường quan tâm, đôn dóc đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án, tăng tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn của các dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn nước ngoài ODA, vốn dự phòng chung ngân sách trung ương./.

 

 

 

 

Kim Quý-CTTĐT