Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh

31/07/2020 09:56
Chiều 30/7, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Bình, UV Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về việc góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lẩn thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, UV Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư phát biểu kết luận buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo đề dẫn dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh, trật tự xã hội, công tác cải cách tư pháp, hoạt động tư pháp, công tác đối ngoại, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Dự thảo Báo cáo rút ra 05 bài học kinh nghiệm. Dự thảo Báo cáo cũng phân tích những thuận lợi, thời cơ phát triển, khó khăn, thách thức đặt ra yêu cầu đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ngày càng phức tạp đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc phải nỗ lực phấn đấu với ý chí, quyết tâm cao để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong 05 năm tới. Phấn đấu kinh tế tỉnh Hoà Bình đạt mức trung bình của cả nước vào năm 2025 và đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực Trung du và Miền núi Bắc bộ; đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển trong cả nước. Dự thảo Báo cáo đưa ra 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương cơ bản đồng tình cao với dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2002 - 2025. Đồng thời đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: Cần đánh giá hiệu quả chất lượng xây dựng nông thôn mới; nguyên nhân của tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm; kết quả thu hút vốn đầu tư, kết quả đầu tư công trung hạn; bổ sung số liệu đánh giá sâu hơn về xã hội hoá giáo dục, đào tạo nghề; đánh giá tổng quát về kết quả thực hiện quy hoạch; cần rà soát lại các chỉ tiêu cho 05 năm tới để đảm bảo tính khả thi; cụ thể hoá thành các chương trình triển khai sau Đại hội như phát triển kinh tế, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, đẩy mạnh liên kết vùng, xoá đói giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới; bổ sung các khâu đột phá bám sát 3 khâu đột phá của Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: 5 năm qua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đảng bộ và nhân dân tỉnh đã phát huy thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tỉnh Hoà Bình nằm ở vị trí vùng thủ đô, là cửa ngõ kết nối với Thủ đô Hà Nội và vùng Tây Bắc; với xu hướng phát triển thành phố vệ tinh, thành phố thông minh của vùng thủ đô, giúp Hoà Bình mở ra cơ hội rất lớn để phát triển. Thời gian tới, tỉnh huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá, dân tộc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình, UV Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích tỉnh Hoà Bình đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế T.Ư đánh giá cao tỉnh đã chủ động, tích cực, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh một cách bài bản, chất lượng. Đồng tình với định hướng phát triển của tỉnh trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế T.Ư đề nghị tỉnh cần xác định đúng và tập trung khai thác các tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, lịch sử, văn hóa và con người của tỉnh; khai thác tốt lợi thế về quỹ đất sẵn có; phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phải đặt trong mối liên kết tổng thể phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vùng thủ đô Hà Nội; phát triển du lịch làm mũi nhọn, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá đảm bảo có cơ cấu kinh tế hợp lý, phát triển vùng động lực là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự lan toả đối với tất cả các vùng trong tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân làm động lực quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của tỉnh./.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

 

Lê Huệ (CTTĐT)