Chỉ đạo điều hành

Hội nghị Tổng kết - Tập huấn nghiệp vụ phòng, chống in lậu năm 2020

22/07/2020 09:40
Ngày 17/7/2020, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu trung ương tổ chức “Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng, chống in lậu toàn quốc năm 2020” cho thành viên Đội liên ngành phòng, chống in lậu của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - tỉnh ủy viên, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.
Đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá, tổng kết công tác kiện toàn tổ chức liên ngành, kiểm tra và phối hợp thanh tra, xử lý vi phạm in lậu, in giả, công tác phối hợp phòng, chống in lậu giữa Đoàn liên ngành trung ương với đội liên ngành địa phương, cơ quan liên quan về lĩnh vực in năm 2019, đồng thời triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào các nội dung: Tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch công tác của đoàn liên ngành; giải quyết các khó khăn, vướng mắc; xây dựng, hoàn thiện quy chế; đổi mới, tăng cường công tác phổ biến, tập huấn pháp luật liên quan đến hoạt động in, phòng, chống in lậu; trao đổi, hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ phòng, chống in lậu; giải pháp tăng cường trách nhiệm, phối hợp với các ngành, cấp tại địa phương đấu tranh chống in lậu, mua - bán xuất bản ấn phẩm lậu; đẩy mạnh công tác nắm địa bàn, tình hình của các cơ sở in; tăng cường tổ chức thanh, kiểm tra đột xuất...

Cũng tại hội nghị này, Ban Tổ chức đã giải đáp một số kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Sở Thông tin và Truyền thông, các Đội liên ngành phòng, chống in lậu địa phương trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực xuất bản, in, phát hành.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo yêu cầu Đoàn liên ngành phòng chống in lậu Trung ương và các đội liên ngành phòng chống in lậu địa phương tham gia tích cực tổng hợp, rà soát, kịp thời kiến nghị hoàn thiện hành lang pháp lý; xây dựng cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ hiệu quả, tổ chức thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời rút kinh nghiệm nhân rộng kinh nghiệm tốt; bổ sung chế độ, chính sách phù hợp đặc thù đội liên ngành; kết hợp thanh tra, kiểm tra với tuyên truyền, phổ biến pháp luật; mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào hoạt động nghiệp vụ; có hình thức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống in lậu.../.

 

Duy Văn - Sở Thông tin và Truyền thông