Thế giới

Ông Putin nêu biện pháp đảm bảo bầu cử trung thực

28/12/2011 17:00
Phát biểu tại phiên họp Ban tham mưu nhân dân và Hội đồng Phối hợp liên bang của Mặt trận Nhân dân toàn Nga (ONF) ngày 27/12 tại Mátxcơva, Thủ tướng Vladimir Putin đã đề nghị áp dụng các biện pháp nhằm bảo đảm cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào tháng 3/2012 diễn ra một cách trung thực, minh bạch và hợp hiến.
Thủ tướng Vladimir Putin. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Putin cho rằng cần phải kêu gọi các cử tri và tổ chức xã hội Nga nêu sáng kiến và đề nghị các biện pháp liên quan đến việc bảo đảm cho cuộc bầu cử tổng thống mới trung thực và hợp hiến. 

Về phần mình, ông đề nghị lắp đặt các thùng bỏ phiếu trong suốt cùng các camera hoạt động 24/24 tại tất cả các điểm bỏ phiếu và kiểm phiếu, đồng thời sau bầu cử sẽ sử dụng các camera này tại các trường học cũng như tại các công sở nhà nước và tỉnh-thành, tổ chức trao đổi ý kiến và tranh luận qua Internet để tìm hiểu và áp dụng những ý kiến của dân chúng liên quan đến việc bảo đảm cho cuộc bầu cử minh bạch và công bằng.

Thủ tướng Putin tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống mới không chỉ nhằm chọn ra nhà lãnh đạo xứng đáng nhất, mà còn để xác định chiến lược phát triển đất nước. 

Ông nêu rõ ONF và ông đã đề ra chiến lược gồm phát triển và tăng cường các thể chế kinh tế, hiện đại hoá và chuyển nền kinh tế Nga sang giai đoạn phát triển mới dựa vào các thành tựu phát minh-sáng chế, cải cách hệ thống chính trị và tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước. Đường lối đó được đa số người dân Nga ủng hộ và góp phần thực hiện. 

Ông cũng nhấn mạnh rằng một số thế lực không có mục tiêu thống nhất, chương trình thống nhất và thủ lĩnh của mình đang âm mưu đòi 
xem xét lạikết quả bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa VI, nhưng âm mưu đó chắc chắn sẽ thất bại và chính quyền Nga không cho phép họ thực hiện mưu đồ này./. 

Theo Báo Vietnam+