Tin từ các đơn vị

Hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả tích cực

12/01/2021 08:56
Năm 2020, việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình luôn được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, HĐND, UBND tỉnh. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã cụ thể hoá nội dung bằng chương trình, hành động tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ phát huy tiềm năng, năng lực và sức sáng tạo, thực hiện quyền và nghĩa vụ trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nhận thức của hệ thống chính trị xã hội, gia đình và bản thân người dân nói chung, phụ nữ nói riêng được nâng lên, các hoạt động bước đầu được lồng ghép vào chương trình công tác, quá trình xây dựng và hoạch định, thực thi chính sách của các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực kinh tế lao động, việc làm, văn hoá, du lịch, giáo dục và y tế… đã góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ rút ngắn khoảng cách bất bình đẳng giới. Vị thế của phụ nữ đã được nâng lên, khẳng định được vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế - xã hội giữ vững an ninh, chính trị và trật tự xã hội tại địa phương.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức giao lưu tọa đàm xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc, bền vững với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ luôn được quan tâm chỉ đạo, bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ nói riêng trong 6 tháng đầu năm chủ yếu tập trung phổ biến chính sách trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh như: Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Hòa Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình. Các hoạt động triển khai tuyên truyền trực tiếp tới nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh tập trung vào những tháng cuối năm 2020.

Để phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã lựa chọn xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc để triển khai thí điểm mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện đến nay đã hỗ trợ các điều kiện cần thiết như trang thiết bị để duy trì hoạt động của mô hình, tư vấn/tham vấn tâm lý, tư vấn pháp luật cơ bản.... hỗ trợ chuyển tuyến khi cần thiết. Năm 2020 đã hỗ trợ trực tiếp 02 trường hợp bị bạo lực gia đình tạm lánh tại mô hình.

Thành lập và duy trì nâng cao hiệu quả 62 câu lạc bộ nông dân với pháp luật cho 1.368 thành viên và 174 câu lạc bộ, nhóm, tổ nông dân phòng, chống bạo lực gia đình nhằm phản ánh, cung cấp kịp thời các thông tin có liên quan đến các vụ việc nhạy cảm, bức xúc xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. Củng cố, kiện toàn các tổ hoà giải ở cơ sở, toàn tỉnh có 2.061 tổ hoà giải/2.089 thôn, tổ dân phố, khu dân cư với 11.708 hoà giải viên tham gia hoà giải 100% trong cộng đồng về các lĩnh vực: Bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình, bình đẳng giới….

Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS” theo Quyết định số 498/QĐ-TTg. Cung cấp tài liệu, sản phẩm tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. In 1.000 cuốn hỏi - đáp về Luật hôn nhân và gia đình, sức khỏe sinh sản, Bình đẳng giớí; Chống bạo lực gia đình và tổ chức các hoạt động tại 02 trường Dân tộc nội trú: Trường DTNT - THPT tỉnh Hòa Bình và Trường DTNT - THCS và THPT Mai Châu B như nói chuyện chuyên đề, tổ chức cuộc thi sân khấu hóa nội dung tuyên truyền tảo hôn và hôn nhân cận huyết cho học sinh...

Năm 2020, số vụ án liên quan đến hôn nhân và gia đình, vụ việc phải giải quyết, mâu thuẫn gia đình là 1.707 vụ. Qua công tác điều tra của Công an tỉnh Hoà Bình trong năm trên địa tỉnh không xảy ra nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em.

Để nâng cao năng lực cho cán bộ, năm 2020 đã tổ chức 14 lớp tập huấn cho 1.147 đại biểu cấp xã về năng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và cơ quan dân cử, cung cấp dịch vụ phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người, các cấp Hội Phụ nữ đã phối hợp với Công an các huyện tổ chức được 26 cuộc tuyên truyền cho trên 6.198 người. Duy trì, nhân rộng và thành lập mới 35 mô hình “Làng quê an toàn cho Phụ nữ và trẻ em”. Năm 2020 tỷ lệ lao động được học nghề là nữ chiếm 45%, tỷ lệ lao động được giải quyết việc làm là nữ chiếm 49%...

Cùng với việc tăng cường công tác cán bộ nữ, công tác phát triển đảng viên nữ cũng được các cấp, các ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị quan tâm nhằm tạo nguồn cán bộ nữ…/.

Thùy An (CTTĐT)