Chỉ đạo điều hành

Triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2021

11/01/2021 00:00
Sáng 11/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, một số sở, ban, ngành tỉnh và Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2020, toàn ngành Tuyên giáo phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy các cấp, chủ động, sáng tạo, linh hoạt đổi mới phương thức triển khai công tác Tuyên giáo. Toàn Ngành đã làm tốt vai trò, trách nhiệm, góp phần tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chủ động, tích cực, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của địa phương. Hướng dẫn thảo luận và lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tích cực tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các lực lượng, địa phương trong công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác Tuyên giáo năm 2020. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao thời gian tới.

Hội nghị thống nhất cao với 10 phương hướng, nhiệm vụ thực hiện công tác Tuyên giáo năm 2021. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã phát động phong trào thi đua ngành Tuyên giáo năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, những đóng góp quan trọng của toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo năm 2020. Nhấn mạnh về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngành Tuyên giáo cần tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống theo hướng nhanh, chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiêụ quả công tác tư tưởng, lý luận, góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, văn hoá, văn nghệ, nắm bắt dư luận xã hội, thông tin đối ngoại. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Đổi mới, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, chú trọng biểu dương, cổ vũ, lan toả những điển hình tiên tiến, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua yêu nước. Chỉ đạo và kịp thời cung cấp, định hướng thông tin trên báo chí, chú trọng những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn tỉnh, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tính tôn chỉ, mục đích trong hoạt động.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2020./.

Đồng chí Quách Thế Ngọc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2020

Lê Huệ (CTTĐT)