Chỉ đạo điều hành

Triển khai năm An toàn giao thông quốc gia 2021

11/01/2021 09:05
Thực hiện Kế hoạch số 487/KH-UBATGTQG ngày 30/12/2020 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về Kế hoạch năm An toàn giao thông 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Đoàn thể - Chính trị xã hội tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch số 487. Trong đó tập trung triển khai 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:
Tập trung nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông

Hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10771/VPCP-QHĐP ngày 24/12/2020; lồng ghép mục tiêu an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông trong các đê án chiên lược, quy hoạch cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố, các dự án đầu tư tạo ra nhu cầu giao thông, vận tải lớn.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

Đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá để thu hút hành khách; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển và khuyến khích nhân dân đi lại bằng dịch vụ vận tải công cộng trong đô thị, vùng tỉnh và liên tỉnh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đổi với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là trong các khu vực trung tâm đô thị.

Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... trong các đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

Nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ cấp cứu, chữa trị và phục hồi sức khoẻ cho nạn nhân tai nạn giao thông; đây mạnh việc tập huấn, phổ biến kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho các lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện và toàn dân.

Nhằm đạt được mục tiêu trong năm 2021 giảm từ 5-10% số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2020; giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; giảm tai nạn giao thông liên quan đên xe ô tô kinh doanh vận tải. Tiếp tục nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đông. Từng bước khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm và tại các đô thị lớn./.

Lê Thùy- CTTĐT