Kinh tế

Kết quả nổi bật xúc tiến, thu hút đầu tư năm 2020

11/01/2021 02:58
Năm 2020, do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, tình hình phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự vận dụng có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương; sự đồng thuận, nỗ lực, quyết tâm thực hiện của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Đến nay, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã để ra.
Tỉnh Hòa Bình đã tổ chức và tham gia nhiều gian hàng trong khu vực và toàn quốc nhằm quảng bá sản phẩm và tăng cường hợp tác đầu tư.

Ngay từ đầu năm, tỉnh đã ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình năm 2020 nhằm định hướng lộ trình phát triển, quảng bá những thế mạnh và cơ chế ưu đãi đến các nhà đầu tư. Sở, ngành trên địa bàn thực hiện đồng bộ các biện pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực mình quản lý. Nhiều chương trình hành động, kế hoạch cụ thể được ban hành, qua đó, chỉ số PCI của tỉnh từng bước được nâng cao.

Công tác thông tin, tuyên truyền đặc biệt coi trọng, với nhiều hình thức và nội dung đổi mới, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách. Đã phát hành 1.000 ấn phẩm “Cơ hội đầu tư tại tỉnh Hòa Bình”, 1.000 cuốn “Danh mục dự án, lĩnh vực khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020-2024” để phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư chung. Thực hiện tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, cơ hội và kết nối đầu tư tỉnh Hòa Bình trên “Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp”. Cung cấp đẩy đủ thông tin và danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh cho phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Liên kết với các tổ chức xúc tiến đầu tư của các bộ, ngành, địa phương thực hiện các hoạt động quảng bá thế mạnh trong môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp cung cấp thông tin doanh nghiệp tiêu biểu có năng lực và có nhu cầu hợp tác với các đối tác nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Phát huy tính chủ động, tiên phong trong phương thức làm việc, các sở, ngành, địa phương đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát thực tế, giới thiệu địa điểm thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình đã giới thiệu địa điểm cho Công ty bất động sản Việt Nhật- Tập đoàn Central Group Việt Nam xây dựng Siêu thị Big C; Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi giới thiệu địa điểm cho Tập đoàn Vingroup để xây dựng khu nghỉ dưỡng; Sở Xây dựng giới thiệu địa điểm cho Công tư Cổ phần Tập đoàn đầu tư MCC để đầu tư dự án nhà ở. Cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng và giới thiệu địa điểm đầu tư dự án thuộc lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, nông nghiệp, công nghiệp, bất động sản... trên địa bàn tỉnh.

Nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại, hội thảo giữa cơ quan chức năng và doanh nghiệp diễn ra. Qua đó, tỉnh đã kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn trên 60 lượt doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu, khảo sát và thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư. Giới thiệu địa điểm và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư cho 29 lượt doanh nghiệp. Tiến hành khảo sát 12 địa điểm nhà đầu tư đề xuất xây dựng dự án. Bên cạnh đó, tỉnh thường xuyên trao đổi với nhà đầu tư để nắm bắt tình hình thực hiện dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác đầu tư có năng lực. Tỉnh tiếp tục tổ chức thành công các chương trình, sự kiện, hội nghị xúc tiến đầu tư, phát triển và quảng bá du lịch trên địa bàn.

Đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động, hộ gia đình chính sách bị ảnh hưởng. Tính đến ngày 30/9/2020, tổng nhu cầu kinh phí đã chi cho phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ cho người dân là 271 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện hỗ trợ, các cơ quan liên quan đã phối hợp chặt theo trình tự, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, không chồng chéo, công khai minh bạch, không để trục lợi chính sách.

Năm 2020 vừa qua, toàn tỉnh đã cấp 290 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó trên 50% được thực hiện qua mạng. Tính đến ngày 31/10, toàn tỉnh có 3.718 doanh nghiệp đăng ký thành lập. Doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ và nhỏ chiếm 93,3%, số doanh nghiệp có vốn trên 100 tỷ chiếm 3,2%. Công tác thu hút đầu tư của tỉnh vẫn chủ yếu tập trung ở các dự án đầu tư FDI, lũy kế đến 2/11/2020 có 549 dự án đầu tư trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký 87.193 tỷ đồng, có khoảng 52,2% dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Có 41 dự án FDI đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký 586.587 triệu USD. Theo số liệu cơ quan thuế cung cấp, trong 9 tháng đầu năm 2020, có 2.441 doanh nghiệp kê khai nộp thuế./.

Kim Quý-CTTĐT