Kinh tế

Kết quả công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các đối tượng chính sách, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2020

08/01/2021 09:12
Năm 2020, công tác tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn, vệ sinh lao động của người lao động tiếp tục được quan tâm. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động tới người lao động và người sử dụng lao động của các loại hình doanh nghiệp; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các quy định về chính sách tiền lương, quản lý lao động tại các doanh nghiệp.

Tỉnh đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình giải quyết việc làm của tỉnh giai đoạn 2017-2020. Cho phép 07 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển chọn lao động đến các địa phương để tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài; thực hiện thông tin thông báo thông tin tuyển chọn thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản - Khóa 1 năm 2020, tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức - Khóa 6 (2020 – 2021). Tổ chức 01 phiên giao dịch việc làm online và 05 phiên giao dịch việc làm lưu động, thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho 4.106 lao động; kết quả năm 2020 ước có 15.000 lao động được giải quyết việc làm trong nước, đạt 93,75% kế hoạch năm, xuất khẩu lao động được 105 người, đạt 30% kế hoạch năm. Công tác giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề tiếp tục được đẩy mạnh; tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp được 15.800 người, bằng 98,9% so với cùng kỳ năm trước, bằng 102% kế hoạch năm.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả khá; công tác hỗ trợ, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, đồng bào sinh sống tại các xã vùng khó khăn... được các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, đã có 24.173 lượt gia đình chính sách, người có công được tặng quà với tổng kinh phí 4,935 tỷ đồng (trong đó, quà của Chủ tịch nước là 10.791 xuất, bằng 2,209 tỷ đồng; 13.382 xuất quà của tỉnh, bằng 2,726 tỷ đồng; quà từ cấp huyện, các nhà hảo tâm là 2.006 xuất, bằng 218 triệu đồng). Hỗ trợ kinh phí cho 41.336 lượt hộ nghèo, các đối tượng khó khăn ăn tết với tổng kinh phí là 18,629 tỷ đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình đã phát động và tổ chức thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2020, kết quả hỗ trợ 16.500 xuất quà cho các hộ nghèo và hộ nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá là 9,96 tỷ đồng. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận từ các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp tặng 1.800 xuất quà cho các hộ nghèo, đối tượng xã hội tổng trị giá 1,422 tỷ đồng.

Các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện tốt phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” năm 2020 và các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày thương binh – liệt sỹ; các chính sách trợ cấp thường xuyên và trợ cấp một lần đối với người có công đảm bảo được giải quyết kịp thời; Kế hoạch Điều dưỡng Người có công năm 2020 được triển khai đúng kế hoạch; đã thực hiện cấp 1.358 thẻ bảo hiểm y tế cho người có công và thân nhân, hỗ trợ 7.501 người có công đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng với tổng số tiền là 10,863 tỷ đồng. Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với các đối tượng chính sách xã hội và người nghèo. Rà soát, lập danh sách đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội để thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đã tiến hành chi trả cho 22.806 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền là 33,157 tỷ đồng và 214.627 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền là 160,936 tỷ đồng. Chương trình tín dụng ưu đãi dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo để phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm tiếp tục được đẩy mạnh. Ước đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn khoảng 8,56%, giảm 2,8% so với năm 2019. Tiếp tục duy trì tốt công tác quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng 219 đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Công tác xã hội của tỉnh.

Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được chú trọng và có sự chuyển biến tích cực. Ước đến hết 31/12/2020, tổng số người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) là 92.219 người; tổng số người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) là 812.443 người (đạt 95,12% dân số toàn tỉnh); tổng số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 70.002 người. Công tác cấp số BHXH, BHYT, giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHYT cho các người tham gia kịp thời, đầy đủ; trong tháng cấp 1.539 sổ BHXH, trong năm 2020 cấp 10.730 sổ BHXH; số lượng thẻ BHYT đã cấp trong tháng là 8.643 thẻ, trong năm 2020 cấp 922.543 thẻ; thực hiện giải quyết các chế độ BHXH, BHTN cho 42.106 lượt người và thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 978.550 lượt người. Thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 2.066 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch. Tăng cường đôn đốc các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh thực hiện nghĩa vụ nộp BHXH, BHYT; tổng số nợ BHXH, BHYT ước tính đến 31/12/2020 là 28 tỷ đồng, chiếm 2,62% so với kế hoạch thu được giao. Tăng cường triển khai các giải pháp kiểm soát quỹ bảo hiểm; số tiền chi BHXH, BHYT, BHTN ước thực hiện trong năm 2020 là 3.083,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hướng dẫn trả lương ngừng việc, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Trong năm, đã xác nhận 2.321 lao động phải tạm thời ngừng việc, 288 lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động của 69 doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đã có 4.183 lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó đã thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho 3.932 người với tổng số tiền chi trả là 45,75 tỷ đồng. Thực hiện hỗ trợ cho 23 lao động tạm nghỉ việc, 855 hộ kinh doanh và 145 lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, 4.320 lao động tự do với tổng số kinh phí là 5,393 tỷ đồng.

Năm 2021, tỉnh ta xác định tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững lồng ghép với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh góp phần hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên trong cuộc sống. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo, không để tái nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản phấn đấu đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,56% tổng số hộ dân toàn tỉnh (theo chuẩn nghèo đa chiều). Tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách đối với người có công; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công”. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công. Tiếp tục thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách trợ giúp xã hội, chính sách ưu đãi các đối tượng yếu thế trong xã hội. Đổi mới các hoạt động truyền thông, giáo dục, tư vấn về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhằm nâng cao nhận thức và vận động xã hội thực hiện các quyền của trẻ em. Ưu tiên hỗ trợ bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng nông thôn nghèo, vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ. Tiếp tục vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, giảm thời gian thực hiện các thủ tục về bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp và đối tượng tham gia thụ hưởng chính sách, tạo điều kiện cho việc tham gia và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội kịp thời, chính xác, đúng quy định. Phấn đấu đến hết năm 2021 số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 79.500 người, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 12.735 người; tỷ lệ lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 19,1%.

 

Thu Khuyên (BTGTU)