Chính trị

Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 - 06/01/2021)

04/01/2021 08:40
Ngày 4/1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 - 06/01/2021) và Tổng kết công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự buổi gặp mặt, có đồng chí Vũ Oanh, lão thành cách mạnh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình khóa 9; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội; đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí đại biểu Quốc hội tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 75 năm của Quốc hội Việt Nam và đóng góp của Quốc hội tỉnh Hòa Bình qua 14 nhiệm kỳ. Cách đây 75 năm, ngày 06/01/1946, Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tổ chức cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên để bầu Quốc hội; cuộc Tổng tuyển cử hoàn toàn thắng lợi, Quốc hội Việt Nam ra đời, hội tụ đại biểu khắp mọi miền đất nước . Trải qua 75 năm, với 14 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội đã luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc, không ngừng phát huy vai trò, vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đóng góp to lớn và quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với sự lớn mạnh của Quốc hội Việt Nam, trong 14 khóa Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình có 55 đại biểu với 74 lượt đại biểu qua các khóa đại diện cho ý chí, nguyên vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong đó có 29 đại biểu dân tộc Mường, 21 đại biểu dân tộc Kinh, 4 đại biểu dân tộc Thái, 01 đại biểu dân tộc Gia Rai; có 15 đại biểu từ các cơ quan Trung ương, 41 đại biểu ở địa phương. Trải qua các thời kỳ cách mạng, chất lượng đại biểu tỉnh ta luôn ổn định, đảm bảo về cơ cấu dân tộc, thành phần giai cấp, vùng miền và luôn nắm chắc hoàn cảnh thực tiễn, đổi mới phương thức hoạt động, lắng nghe, tiếp thu được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương góp phần đáng kể trong việc giữ vững an ninh chính trị, trât tự an toàn xã hội, ổn định đời sống Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Báo cáo tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nêu rõ: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình có 6 đại biểu, trong đó có 2 đại biểu chuyên trách và 4 đại biểu kiêm nhiệm. Trong nhiệm kỳ qua, đại biểu Quốc hội tỉnh đã tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm của mình trước cử tri và Nhân dân. Các đại biểu đã tham gia tích cực vào các hoạt động công tác trên các lĩnh vực lập hiến, lập pháp giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Trong đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia đóng góp, thảo luận vào 146 dự thảo Luật, 112 dự thảo Nghị quyết về các vấn đề quan trọng; tổ chức 54 cuộc giám sát, khảo sát; tổ chức 94 cuộc tiếp xúc cử tri nơi công tác, nơi cư trú, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, nhóm cử tri … Qua đó đã xây dựng các kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Phó trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội và đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận những thành tích trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ta qua các thời kỳ. Đồng chí cũng nêu rõ: năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng với nhiều sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trước thực tế đó, các đồng chí đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát huy tinh thần, vai trò trách nhiệm của mình, trong đó cần đề cao khả năng hoạt động độc lập cá nhân của các đại biểu; định hướng và có sự điều hòa khoa học chủ động linh hoạt nhịp nhàng; tăng cường phối hợp tham vấn của các chuyên gia; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quốc hội. Phát huy tốt hơn nữa vị trí vai trò, phối hợp triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 45 về lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp./.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí đại biểu Quốc hội tỉnh qua các nhiệm kỳ Quốc hội tham dự tại buổi gặp mặt

Nguyễn Hải