Chỉ đạo điều hành

Tăng cường quản lý và phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

04/01/2021 07:45
Để tăng cường công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu qủa đối với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng và tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2304/UBND-NC ngày 28/12/2020.

Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phổ biến, quán triệt các quy định của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về Quản lý, sử dụng pháo (có hiệu lực từ ngày 11/01/2021) để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn; nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, trong đó tập trung vào các đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, các hộ kinh doanh; tăng cường kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo nổ, nhất là trong dịp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; thực hiện tốt việc biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác này.

Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức triển khai thực hiện về tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Công Thương chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, khu vực bến xe, chợ, các hộ kinh doanh…để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo. Phối hợp Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân cùng cấp chỉ đạo khẩn trương điều tra, hoàn thiện hồ sơ, đưa ra truy tố, xét xử đối với các vụ vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình, các cơ quan thông tin truyền thông ở địa phương phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về Quản lý, sử dụng pháo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức bắn pháo hoa trong các dịp Lễ, Tết (nếu có) đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho giáo viên, học sinh, sinh viên ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về Quản lý, sử dụng pháo.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức, thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, thành viên và Nhân dân thực hiện nghiêm túc Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về Quản lý, sử dụng pháo. Tích cực tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Trong đó, chú trọng tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú đa dạng, phù hợp với từng vùng miền, địa bàn, đối tượng.

Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung trên; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Lê Thùy- CTTĐT